2.4. De VRM als aanspreekpunt en kenniscentrum

2.4.1. Vragen/meldingen bij de VRM

De VRM ontvangt jaarlijks tal van vragen en meldingen via verschillende kanalen (onder andere het contactformulier op de website, e-mail, telefoon en sociale media).

Al deze vragen en meldingen worden bijgehouden in een contactregistratiedocument. In 2017 ontving de VRM 295 vragen en meldingen (dit is een stijging van 17% in vergelijking met 2016 toen er 253 vragen en meldingen werden geregistreerd). Het gaat hierbij zowel over vragen en meldingen m.b.t. uitzendingen op radio en televisie, het Mediadecreet, andere regelgeving, de organisatie, ... Uit onderstaande tabel blijkt de grote diversiteit van personen en organisaties die bij de VRM aankloppen:

Contactregistratrie
Groepaantal vragen / meldingen% vragen / meldingen
Omroepen, dienstenverdelers, productiehuizen, broadcastleveranciers10435%
Burger9633%
Overheid3211%
Regulator165%
Onderwijs165%
Andere134%
Advocaat103%
Pers83%
Totaal

295

100%

Op alle vragen en meldingen wordt door de administratie van de VRM een antwoord geformuleerd. Vaak voorkomende vragen worden toegevoegd bij de veelgestelde vragen op de website van de VRM.

2.4.2. Communicatiebeleid van de VRM

De VRM profileert zich reeds enkele jaren als kenniscentrum binnen de Vlaamse audiovisuele sector. In het communicatiebeleid van de VRM wordt hieraan ruime aandacht besteed. In 2017 werden volgende acties uitgevoerd:

Op 20 november 2017 organiseerde de VRM zijn jaarlijks symposium. Het symposium kreeg als titel 'Druk op het Vlaamse media-ecosysteem'. Op het symposium werd aandacht besteed aan volgende trends in de Vlaamse mediasector:

  • Jongeren en media: zijn de traditionele media aan het eind van hun Latijn?
  • Big data in het medialandschap
  • De relatie tussen omroepen en distributeurs in tijden van veranderende tv-consumptie

Aan het paneldebat namen de heer Peter Quaghebeur (SBS Belgium), Prof.dr. Lieven De Marez (UGent - MICT), mevrouw Stéphanie Röckmann (Proximus) en Prof.dr. Tom Evens (UGent - MICT) deel. Het symposium werd afgesloten met het slotwoord door Vlaams minister van Media Sven Gatz.

Voor de zevende maal organiseerde de VRM zijn Thesisprijs. Met de organisatie van de Thesisprijs wil de VRM onderzoek stimuleren naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden. Eindlaureate is Anouk Torbeyns (KU Leuven) met haar masterproef 'De invloed van islam-framing op de identificatieprocessen en het nieuwsmediagebruik van Vlaamse jongvolwassenen met een Marokkaanse achtergrond'. Iris Wyckmans (Vrije Universiteit Brussel - 'De digitalisering van het Vlaamse radiolandschap: een toekomst met DAB+') en Zoë De Ruyck (Vrije Universiteit Brussel - 'Traditionele televisiereclame versus online video commercials: een kwalitatief onderzoek naar de perceptie van generatie Y') eindigen respectievelijk als tweede en derde.

Sinds april 2012 is de administratie van de VRM ook actief op Twitter (http://www.twitter.com/vrmmedia). Met deze account wenst de administratie van de VRM het nieuws over de organisatie (beslissingen, symposium, Thesisprijs, ...) in de kijker te zetten. Anderzijds verspreidt de VRM via dit kanaal ook interessant nieuws uit de Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale mediasector.  Eind 2017 telde de VRM-account 2.058 volgers.

In 2017 nam de VRM een Linkedin-account in gebruik. Eind 2017 telde deze account 117 volgers.

Ook de nieuwsbrief van de VRM, al jaren een pijler van het communicatiebeleid, werd in 2017 verder ingezet. Eind 2017 telde de nieuwsbrief 1.332 inschrijvingen.