1.2.3. Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over:

 • programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten;
 • programma's die aansporen tot haat en geweld;
 • programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen;
 • commerciële communicatie met pornografische inhoud of nodeloos geweld.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen wordt samengesteld door de Vlaamse Regering en telt negen leden waarvan vier leden beroepsjournalist zijn. De kamer wordt voor de behandeling van klachten over artikel 42, 44, 45, 72, 5° en artikel 180, tweede lid van het Mediadecreet uitgebreid met twee deskundigen met minstens vijf jaar beroepservaring in de domeinen kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie en twee deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen of kinderen.

In de huidige samenstelling bestaat de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen uit:

 • Leden
  • Jan Kamoen, voorzitter
  • Leen d'Haenens, ondervoorzitter
  • Hubert Van Humbeeck
  • Tom Van Poppel
  • Désirée De Poot
  • Eva Lievens
  • Luc Hellin
  • Rik Otten
  • Bart Sturtewagen
 • Toegevoegde leden
  • Nadine Balduck
  • Frieda Fiers
  • Hendrik Jozef Bloemen
  • Beatrijs Nielandt

Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen 

Van links naar rechts: Rik Otten, Hubert Van Humbeeck, Luc Hellin, Désirée De Poot, Hendrik Jozef Bloemen, Jan Kamoen, Beatrijs Nielandt, Frieda Fiers, Bart Sturtewagen, Eva Lievens, Leen d'Haenens