Toezichtsrapport VRT - 2016

Uit de rapportering door de VRM blijkt dat de VRT bijna alle performantiemaatstaven heeft behaald.

Slechts enkele onderdelen van doelstelling 1.3.1 zijn (net) niet behaald, namelijk: 

  • De performantiemaatstaf inzake teletekstondersteuning van nieuws- en duidingsprogramma’s is net niet behaald (99,9% in plaats van 100%)
  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen is net niet behaald voor de programmaonderdelen. (99% in plaats van 100%) 

De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2016 zeer goede resultaten heeft neergezet.

Het rapport werd op 22 juni toegelicht in de Commissie Media van het Vlaams Parlement.