3.2. Mediagroepen

De horizontale en verticale integratie van de Vlaamse mediagroepen werd uitgebreid bestudeerd in hoofdstuk 2. Daarom wordt onmiddellijk overgegaan tot de analyse op basis van financiële gegevens.

3.2.1. Analyse op basis van financiële gegevens

De financiële gegevens van deze groepen vindt de lezer terug in Tabel 85: Financiële gegevens 2011 mediagroepen (‘000 euro’s, behalve werknemers) (gerangschikt volgens eigen vermogen).

Een vergelijking op basis van de financiële gegevens is niet evident. De telecomactiviteiten van Belgacom, Telenet en Mobistar vallen niet uit de financiële gegevens te distilleren wat de verhoudingen uiteraard vertekent. Belgacom, Telenet en Mobistar zijn vooralsnog relatief kleine spelers binnen de schakels contentcreatie en aggregatie, maar zijn als onderneming vele malen groter dan de andere groepen. Bovendien is een vergelijking tussen de ondernemingen niet evident omdat sommige ondernemingen holdings zijn (vb. Corelio). De financiële gegevens van de moedermaatschappij zijn daarom niet altijd een adequate weergave van de grootte van de mediagroep.

Tabel 85: Financiële gegevens 2011 mediagroepen ('000 euro's, behalve werknemers) (gerangschikt volgens eigen vermogen)

Tabel 85 : Financiële gegevens 2011 mediagroepen ('000 euro's, behalve werknemers) (gerangschikt volgens eigen vermogen)

Naam

[144]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

Winst

(verlies)

Bedrijf

9901

Winst (Verlies)

van het boekjaar

vóór belasting

9903

BELGACOM

1.894.247

n.b.

n.b.

4.604.849

13.830

855.031

846.820

TELENET

491.592

4.000.689

1.368.101

1.411.858

1.954

174.744

-102.506

ROULARTA MEDIA GROEP

322.952

609.040

277.602

296.345

701

10.829

12.908

DE PERSGROEP

305.211

410.436

n.b.

8.049

5

2.964

14.906

DE VIJVER

210.628

295.995

4.133

4.333

7

1.620

33.877

VLAAMSE RADIO EN TELEVISIEOMROEP-ORGANISATIE

177.754

325.269

412.913

419.688

2.608

-1.299

-366

CONCENTRA

135.752

143.145

1.552

1.856

3

464

2.891

SANOMA MAGAZINES BELGIUM

131.667

189.210

177.748

215.251

395

9.299

11.003

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ

112.947

208.869

276.680

320.142

536

45.769

46.976

SBS BELGIUM

62.819

773.372

31.138

31.169

113

2.722

646.110

CORELIO

24.593

55.669

n.b.

n.b.

n.b.

-1

-9.009

THINK-MEDIA

13.560

18.534

597

1.235

3

250

-9.831


[144] Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport.

Figuur 74 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - mediagroepen - beschrijving figuur 74

Figuur 74 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - mediagroepen

Deze figuur verschilt sterk met de figuur van het afgelopen jaar doordat Alfacam niet meer wordt beschouwd als mediagroep en dus niet meer in de gegevens voor mediagroepen voorkomt.
De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van de mediagroepen volgden min of meer de index. In 2010 en 2011 lagen zij hoger dan het niveau in 2005.
De gemiddelde winst daarentegen kende tussen 2006 en 2008 een sterke daling, maar sinds 2009 is er terug een remonte ingezet.
Het aantal werknemers blijft nagenoeg constant, hoewel er wel een zeer lichte negatieve evolutie waargenomen wordt.
 

3.2.2. Analyse op basis van kijk- en luistercijfers en oplagen

In Figuur 75: Vergelijking marktaandelen groepen wordt een overzicht gegeven hoe voor de verschillende mediagroepen de marktverhoudingen liggen op basis van kijk- en luistercijfers en oplagen voor dagbladen en tijdschriften. Hieruit blijkt dat voor de aggregatie (= omroep of uitgeverij) van klassieke mediaproducten 80 tot 100% van de markt in handen is van 9 groepen.

Figuur 75 : Vergelijking marktaandelen groepen - beschrijving figuur 75

Figuur 75 : Vergelijking marktaandelen groepen

Bron: Eigen bewerking op basis van CIM