Het jaarverslag in een notendop

De algemene kamer nam in 2012 31 beslissingen. Het zwaartepunt van de beslissingen handelde over commerciële communicatie zoals het uitzenden van sponsorvermeldingen bij het journaal, het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen, het percentage zendtijd besteed aan reclame, de onderbreking van een kinderprogramma door reclame en een telewinkelprogramma dat in de onmiddelijke omgeving van een kinderprogramma werd uitgezonden.

Ook het dossier van de marktanalyse bleef de agenda beheersen. Nadat de CRC op 1 juli 2011 een beslissing had genomen over de analyse van de markt voor televisieomroep in het Nederlands taalgebied, werden op 1 febuari 2012 voorstellen van referentieaanbiedingen geformuleerd door Telenet, Tecteo en Numericable.  Omdat deze aanbiedingen onvolledig waren, trad een werkgroep in overleg met de operatoren. In het najaar werden door de kabeloperatoren nieuwe referentieaanbiedingen ingediend. Op basis hiervan werd door de VRM een ontwerp van beslissing opgemaakt en op 21 december 2012 op de VRM-site gepubliceerd.

De beslissingen van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen hadden voornamelijk betrekking op de bescherming van minderjarigen. Zo werd een boete opgelegd voor de uitzending van een specifieke aflevering van Sex and the City. Het betrof dezelfde aflevering, uitgezonden binnen hetzelfde uurslot, waarvoor de omroep reeds in het verleden gewaarschuwd werd. Er werd ook een waarschuwing gegeven voor de vroegtijdige uitzending van de animatieserie South Park op TMF. De omroep werd verplicht om de beslissing van de VRM te publiceren in twee dag- en weekbladen. Toen bleek dat aan deze voorwaarde niet was voldaan, werd door de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen een administratieve geldboete opgelegd.

De VRM blijft geloven in het nut van proactief en preventief overleg met de mediaspelers. In het jaarverslag werd een oplijsting gemaakt van de georganiseerde overlegmomenten. Voor het eerst brengt de VRM ook het aantal vragen in kaart die de administratie doorheen het jaar ontvangt. Daaruit blijkt dat de VRM steeds meer een aanspreekpunt wordt voor de sector en de burger.

Aan het einde van het jaarverslag situeert de VRM nog enkele nieuwe uitdagingen, bedenkingen en aanbevelingen.  Deze hebben betrekking op commerciële communicatie en politieke partijen / mandatarissen, de uitbreiding van de mogelijkheid tot optreden tegen onvergunde zendinitiatieven, het opleggen van een retributie voor tijdelijke zendvergunningen en de analyse van het huidige radiolandschap.