4.3. Beslissing 2012/022: VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium (TMF - South Park)

De VRM controleerde de uitzending van de animatieserie South Park op TMF (25 tot en met 28 april 2012). Elke aflevering wordt een eerste maal uitgezonden omstreeks 18u en later op de avond om 21u herhaald. In de afleveringen komen regelmatig (extreme) geweldscènes, expliciet seksueel getinte uitspraken, seksueel geladen handelingen, grof taalgebruik en discriminerende opmerkingen voor.

Het Mediadecreet bepaalt dat lineaire televisieomroeporganisaties geen programma's mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Wanneer dergelijke programma's ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM is van oordeel dat de programmering, wat betreft de uitzending van 18u, niet enkel op een vroeg tijdstip gebeurde waardoor niet was gewaarborgd dat de minderjarigen de afleveringen niet konden zien. Eveneens ontbrak voorafgaand aan de serie de nodige akoestische waarschuwing dan wel het tonen van een visueel symbool gedurende de hele uitzending. Ook de uitzending van South Park om 21u werd niet voorzien van de gepaste waarschuwingen of symbolen  

De VRM waarschuwt TMF voor de uitzendingen van South Park. TMF wordt verplicht om de beslissing van de VRM te publiceren in twee dag- en weekbladen.