4.4. Beslissing 2012/031: VRM tegen BVBA MTV Networks Belgium (TMF)

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM besliste op 3 juli 2012 om MTV Networks Belgium te waarschuwen voor de vroegtijdige uitzending van de animatieserie South Park op de jongerenzender TMF (beslissing 2012/022, zie punt 4.3.). In de beslissing werd MTV Networks Belgium verplicht om een door de VRM opgesteld bericht te publiceren in de televisierubriek van twee dag- en weekbladen met ruime verspreiding in Vlaanderen, dit op kosten van MTV Networks Belgium en binnen de twee maanden na de verzending van de beslissing. MTV Networks Belgium diende aansluitend aan de toezichthouder de nodige informatie en documenten te bezorgen waaruit zou blijken dat de opgelegde sanctie werd uitgevoerd.

MTV Networks Belgium liet de VRM weten de afleveringen van South Park na 21 uur te programmeren (voorzien van een visueel symbool) en bezorgde de VRM enkele persknipsels van verschillende kranten over de door de VRM genomen beslissing. Echter stelt de VRM vast dat MTV Networks de opgelegde sanctie (het op kosten van MTV Networks Belgium publiceren van een door de VRM opgesteld bericht), niet heeft uitgevoerd.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de VRM beslist dan ook MTV Networks Belgium een administratieve geldboete van 20.000 euro op te leggen.