3.3. Beslissingen inzake erkenningen, vergunningen, klachten en ambtshalve onderzoeken

De algemene kamer nam in 2012 31 formele beslissingen, deze kunnen als volgt onderverdeeld worden:

 • 1 beslissing na een klacht tegen een televisieomroeporganisatie
 • 1 beslissing na een klacht tegen een dienstenverdeler
 • 1 beslissing na een klacht tegen een dienstenverdeler en een aanbieder van een etheromroepnetwerk
 • 18 beslissingen na een ambtshalve onderzoek tegen een televisieomroeporganisatie
 • 6 beslissingen na een ambtshalve onderzoek tegen een radio-omroeporganisatie
 • 1 beslissing na een ambtshalve onderzoek tegen een dienstenverdeler
 • 3 beslissingen m.b.t. aanvragen tot het bekomen van erkenningen en/of vergunningen of wijziging ervan

Er werden ook 136 zendvergunningen toegekend of wijzigingen aangebracht aan de bestaande zendvergunningen van particuliere radio-omroepen. Dit aantal kan als volgt worden opgesplitst:

 • 30 voor landelijke radio-omroepen
 • 2 voor regionale radio-omroepen
 • 69 voor lokale radio-omroepen
 • 35 tijdelijke zendvergunningen