3.2. Overzicht van de beslissingen

De algemene kamer van de VRM doet uitspraak op basis van ingediende klacht, een ambtshalve onderzoek of op verzoek van de Vlaamse Regering.

Het kaderbesluit monitoring van 31 mei 2010 laat toe dat op bepaalde tijdstippen en/of op basis van steekproeven gerichte controles worden uitgevoerd aangaande de naleving van de regels inzake reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut op radio en televisie. Het is de onderzoekscel van de VRM die de monitoringopdrachten uitvoert. In het onderzoeksrapport legt de onderzoekscel haar bevindingen voor aan de algemene kamer van de VRM. Het is de algemene kamer die beslist welke bevindingen in een ambtshalve onderzoek worden betrokken. Wanneer een omroeporganisatie het onderwerp uitmaakt van een procedure op tegenspraak, krijgt zij inzage in de bevindingen van de monitoring. De omroeporganisatie krijgt dan de mogelijkheid om haar argumenten kenbaar te maken, zowel schriftelijk als mondeling (tijdens de hoorzitting). De algemene kamer neemt vervolgens een beslissing in de voorliggende zaak.

Om een efficiënte controle toe te laten op de naleving van de regelgeving is decretaal bepaald dat de Vlaamse omroeporganisaties hun uitzendingen gedurende 1 maand moeten bewaren en aan de toezichthouder moeten bezorgen wanneer hen dit gevraagd wordt.

De VRM beschikt daarnaast op kantoor over de toegang tot 3 dienstenverdelers en eigen opnameapparatuur voor gerichte monitorings en doet sedert 2007 ook een beroep op het bedrijf Mediaxim. De samenwerking met dit bedrijf laat toe om simultaan zes zenders gedurende zes uur onderbroken te monitoren.

In het verleden was er ontvangstmogelijkheid voor satelliet voorzien, doch met eerder beperkte mogelijkheden. Sedert 2011 beschikt de VRM ook over een performant multi-beam antenna systeem met ontvangst van alle free-to-air zenders op zes diverse satellieten.

In 2012 werden 275 monitoringsopdrachten uitgevoerd bij de openbare en particuliere televisie-omroeporganisaties. Er waren 258 opnamemomenten bij de openbare en particuliere radio-omroeporganisaties.

In volgend schema wordt een overzicht gegeven van de door de algemene kamer opgelegde sancties. In 2012 werden door de algemene kamer 10 waarschuwingen uitgesproken, er werd voor 54.500 euro aan administratieve geldboetes opgelegd. 

Opgelegde sancties televisie:

Opgelegde sancties : televisie
Naam Aantal waarschuwingen geldboete (euro)
2BE - 2.500
AVS 1 -
Eén - 15.000
Focus TV 1 -
Life!TV 1 1.250
Ring TV 1 -
Rob TV 1 -
Stories TV 2 -
TV Brussel 1 -
VijfTV - 25.000
VT4 / VIER 1 5.000
WTV 1 -
Totaal televisie 10 48.750

 

Opgelegde sancties radio:

Opgelegde sancties : radio
Naam Aantal waarschuwingen geldboete (euro) Erkenning ingetrokken
Nostalgie - 4.500 -
Radio Monza - 1.250 -
VIO Merlijn - - 1
V.R.O. Boemerang - - 1
Totaal radio 0 5.750 2