2.4. De Vlaamse Regulator voor de Media als aanspreekpunt en kenniscentrum

2.4.1. Overlegmomenten

De Vlaamse Regulator voor de Media streeft naar een open en transparante houding en communicatie, in het bijzonder naar de audiovisuele sector.

In 2012 vonden verschillende overlegmomenten tussen mediaspelers (zowel televisieomroeporganisaties, radio-omroeporganisaties als dienstenverdelers) en de VRM-administratie plaats. Deze overlegmomenten vonden plaats, hetzij op initiatief van de VRM, hetzij op initiatief van een televisieomroeporganisatie, radio-omroeporganisatie of dienstenverdeler. In onderstaand overzicht kan u een chronologische opsomming terugvinden van de belangrijkste overlegmomenten van 2012:

Op 13 januari 2012 gaf de administratie van de VRM uitleg aan ATV m.b.t. commerciële communicatie.

Op 9 juli 2012 zat de administratie van de VRM samen met ROB, m.b.t sponsorvermeldingen bij het journaal.

Op 31 augustus 2012 vond overleg plaats tussen de administratie van de VRM en SBS Belgium.  Er werd gesproken over VIER.

Op 21 september 2012 gaven SBS Belgium en de Vlaamse Media Maatschappij uitleg over een applicatie waarmee de wijzigingen aan het klokuur aan de VRM zullen gecommuniceerd worden.

Op 22 oktober 2012 vond overleg plaats tussen de administratie van de VRM en EXQI over de wijziging aan de door EXQI ingediende kennisgeving.

Op 30 oktober 2012 gaf de administratie van de VRM uitleg aan NV Schedom over de kennisgeving en voorwaarden waaraan een dienstenverdeler moet voldoen.

2.4.2. Vragen / meldingen bij de Vlaamse Regulator voor de Media

De Vlaamse Regulator voor de Media ontvangt jaarlijks vele vragen en meldingen via verschillende kanalen (onder andere het contactformulier op de website, het algemene mailadres van de organisatie, telefoon, sociale media, ...).

Sinds begin 2012 worden deze vragen en meldingen bijgehouden in een contactregistratiedocument. In 2012 ontving de VRM 306 vragen en meldingen. Het gaat hierbij zowel over vragen en meldingen m.b.t. uitzendingen op radio en televisie, het Mediadecreet, andere regelgeving, de organisatie, .... Uit onderstaande tabel en afbeelding blijkt de grote diversiteit van personen en organisaties die bij de VRM aankloppen :

Aantal vragen / meldingen per groep
Groep Aantal vragen / meldingen
Burger 94
Omroepen, dienstenverdelers, broadcast leveranciers, ... 66
Overheid 36
Andere 31
Regulatoren 30
Onderwijs 22
Pers 16
Advocaten 11

Verdeling aantal contactnames per groep - tekstuele beschrijving afbeelding

Verdeling aantal contactnames per groep

 

Op alle vragen en meldingen wordt door de administratie van de VRM een antwoord geformuleerd. Vaak voorkomende vragen worden aan de website van de VRM toegevoegd in de rubriek 'veelgestelde vragen'.

2.4.3. De Vlaamse Regulator voor de Media als kenniscentrum

De VRM wenst zich verder te profileren als kenniscentrum binnen de audiovisuele sector. In het communicatiebeleid van de VRM wordt hieraan ruime aandacht besteed. In 2012 werden volgende acties uitgevoerd:

Op de website van de VRM (www.vlaamseregulatormedia.be) biedt de VRM een volledig overzicht van al zijn beslissingen en de regelgeving. In de categorie 'veelgestelde vragen' probeert de VRM op een toegankelijke manier antwoord te geven op veelgestelde vragen. Zo werd in 2012 een specifiek rubriek voorzien met vragen over internetradio. Naar aanleiding van de verkiezingen van 14 oktober 2012 werd ook een vraag toegevoegd met betrekking tot de sperperiode op televisie.

In 2012 werd een rapportensite (www.vrmrapporten.be) in gebruikgenomen. Op de rapportensite worden alle publicaties van de VRM (jaarverslag, toezichtsrapport op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep en het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen) op een toegankelijke manier aangeboden. De rapporten worden zowel in online versie als in pdf aangeboden.

De administratie van de VRM nam eind april 2012 een Twitter-account in gebruik (http://www.twitter.com/vrmmedia).  Via deze account wenst de administratie van de VRM het nieuws over de organisatie (belangwekkende beslissingen, berichtgeving over de Thesisprijs en het symposium, ....) in de kijker te zetten. Anderzijds verspreidt de VRM via dit kanaal ook interessant nieuws uit de Vlaamse, Belgische, Europese en mondiale mediasector. Ook nieuwe trends en tendenzen worden op deze manier opgevolgd. Hieraan gekoppeld heeft de administratie van de VRM eind april ook een blog gelanceerd (www.vrmmedia.be).

Op woensdag 5 december 2012 organiseerde de VRM het symposium Connected TV: De (Vlaamse) mediasector onder druk?! Op de studiedag stonden verschillende vragen centraal. Is connected tv of internettelevisie een succes of kan het dat worden? Welke zal de impact zijn op de Vlaamse mediasector? Worden de bestaande machtsverhoudingen in de mediasector onder druk gezet? Kennen we binnen enkele jaren nog traditionele omroepen die ons een volledig programmaschema aanbieden? Zullen internationale series nog steeds via de traditionele omroepenen aan de consument worden aangeboden of zullen de producenten rechtstreeks met de kijker in contact treden?
Een panel van experts debatteerde over deze vragen. Aan het paneldebat namen Ann Glorieus (Sony Belgium), Stevens Tas (Belgacom), Stefan De Keyser (voorheen SBS Belgium) en Emilie Anthonis (ACT - Association of Commercial Television in Europe) deel. Het slotwoord werd verzorgd door Prof. Dr. Erik Dejonghe (Universiteit Gent).

Voor de tweede maal organiseerde de VRM ook de Thesisprijs. Met de organisatie van de Thesisprijs wenst de VRM het onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden te stimuleren. Uit de vele inzendingen werd het eindwerk van Jana Bens (Vrije Universiteit Brussel - Begrijpen kinderen de taal der e-reclame?) als eindlaureaat uitgekozen. Femke De Souter (Universiteit Antwerpen - De toekomst van Vlaamse kranten in het digitale tijdperk) en Daphné Depypere (Hogeschool-Universiteit Brussel - de effectiviteit van creativiteitspatronen in visuele campagnes verspreid op Youtube) eindigden respectievelijke als tweede en derde.

Ook de nieuwsbrief van de VRM, als jaren een pijler van het communicatiebeleid, werd in 2012 verder ingezet. Eind 2012 telde de nieuwsbrief 1.066 inschrijvingen, een stijging van 16% in vergelijking met begin 2012.