8.3. Aanvragen van een tijdelijke zendvergunning

Artikel 193 van het Mediadecreet bepaalt dat de VRM naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke zendvergunning kan uitreiken, dit voor de duur van het evenement.

De VRM merkt op dat de afgelopen maanden steeds vaker interesse werd getoond voor een tijdelijke zendvergunning. Echter kan niet altijd worden ingegaan op de vraag naar een tijdelijke zendvergunning.

De VRM heeft daarom op zijn website een toelichtingsdocument geplaatst m.b.t. het afleveren van een tijdelijke zendvergunning.

De toezichthouder somt in het document volgende aandachtspunten op: 

 • Een tijdelijke zendvergunning kan enkel worden afgeleverd bij een evenement of een experiment in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën;
   
 • De vergunning geldt enkel voor de duur van het evenement, gedurende een zeer beperkte tijd;
   
 • Het toekennen van de zendvergunning kan niet voor alle aanvragen worden gegarandeerd omdat er op de gevraagde locatie een frequentie beschikbaar moet zijn die inpasbaar is in de frequentieplannen. De frequentie mag geen aanleiding geven tot een verstoring van het zendcomfort van andere omroepen.

De VRM benadrukt ook dat:

 • Aangezien het onderzoek van de ingediende dossiers tijdrovend is, de aanvraag minimaal 8 weken voor de aanvang van het initiatief moet worden ingediend.
   
 • Aangezien het frequentieplan een dynamisch gegeven is dat continu evolueert, de VRM zich niet onmiddellijk kan uitspreken over aanvragen voor initiatieven die aanzienlijk later zullen doorgaan (m.a.w. aanvragen meer dan 12 weken voor aanvang van het evenement). In dat geval zullen ze door de VRM ‘on hold’ gezet worden en zullen ze ten gepasten tijden terug behandeld worden. Een aanvraag wordt dus best ten vroegste 12 weken voor aanvang van het evenement ingediend.
   
 • De uitzendmogelijkheden minimaal en beperkt zullen zijn, gelet op de reeds opgesomde redenen.

In het toelichtingsdocument[1]worden ook de voor de aanvraag benodigde stukken vermeld.