4.1. Beslissing 2011/017: P.G. tegen NV Bites Europe (Acht - True Blood)

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen ontving een klacht van een kijker tegen de uitzending van het programma ‘True Blood’ op ‘Acht’ (zondag 1 mei 2011, uitzending omstreeks 18u20). De aflevering bevatte beelden van een vastgeketende man in een kerker, die zich te midden van afgehakte ledematen en dode lichamen probeert te bevrijden. Volgens de klager is het bedoelde programma niet geschikt om in de vooravond te worden uitgezonden aangezien jonge kinderen geconfronteerd worden met bijzonder levensechte gruwelijke beelden.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen oordeelde dat de uitgezonden aflevering schade kon toebrengen aan de fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling van de minderjarige. Overeenkomstig artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet mogen dergelijke programma’s niet worden uitgezonden door lineaire televisieomroeporganisaties tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet kunnen zien of beluisteren.

Aangezien de beelden in de vroege avond werden uitgezonden, moest via technische maatregelen gewaarborgd worden dat minderjarigen het programma normaliter niet kunnen bekijken. De technische maatregelen die door NV Bites Europe werden genomen in de vorm van het meesturen van een leeftijdscode met het programma, biedt volgens de VRM geen waarborg dat minderjarigen het programma normaliter niet kunnen bekijken.

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen besluit dat de omroeporganisatie een inbreuk heeft gepleegd op de bepalingen van artikel 42, tweede lid, van het Mediadecreet. De omroeporganisatie geeft aan mee te willen werken aan een informatiecampagne om de technische beveiligingsmaatregelen meer bekendheid te verlenen. De VRM heeft voor de vastgestelde inbreuk geen sanctie opgelegd.