4.2. Beslissing 2011/021: P.L. en VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (JIM - Ken Park)

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media legt jongerenzender JIM een boete van 12.500 euro op voor het vroegtijdig en ongecodeerd uitzenden van de film 'Ken Park' (3 juli 2011 - 20u30).

De beslissing is het gevolg van een klacht van een kijker. In de film komen frequente seksuele handelingen voor waarbij erogene zones langdurig in close-up getoond worden. Ook de in de film getoonde geweldscènes zijn zeer indringend en nadrukkelijk aanwezig.

'Jonge kinderen kunnen de getoonde heftige seksuele handelingen nog niet interpreteren, waardoor misverstanden mogelijk zijn die jonge kinderen angstig en ongemakkelijk doen voelen of onzeker maken over volwassenen in hun omgeving. De ontwikkeling van seksualiteit is leeftijdsgebonden en het is daarom belangrijk dat de informatie die wordt verstrekt ook leeftijds- en ontwikkelingsadequaat is. Ook geweld op televisie kan verschillende schadelijke gevolgen hebben voor minderjarigen, zoals het aanwakkeren van agressie of het leiden tot afstomping voor geweld',zo besluit de VRM.

Het Mediadecreet bepaalt dat lineaire televisieomroeporganisaties geen programma's mogen uitzenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.

Volgens de VRM is niet gewaarborgd dat minderjarigen de film normaliter niet zouden zien. Aangezien het op de dag van de uitzending (3 juli 2011) zomervakantie was, waren vele kinderen om 20u30 nog niet naar bed.  JIM had dus, op een uur waarop een breed publiek kan bereikt worden, de nodige voorzorgen kunnen en moeten nemen om geen leeftijdsinadequate beelden uit te zenden die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen.  Aangezien de televisieomroeporganisatie de beelden reeds om 20u30 uitzond, had deze via technische maatregelen moeten waarborgen, dat minderjarigen het programma normaliter niet konden bekijken. Dat is echter niet gebeurd.

De VRM besluit dan ook dat hier sprake is van een inbreuk op het Mediadecreet. Gelet op de aard en de ernst van de inbreuk en het feit dat VMMa reeds in het verleden inbreuken heeft begaan tegen deze bepaling van het Mediadecreet legt de VRM een boete van 12.500 euro op.