Toezichtsrapport VRT - 2007

Het Mediadecreet bepaalt dat de Vlaamse Regulator voor de Media een inhoudelijk toezicht uitoefent op de naleving door de VRT van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VRM rapporteert hierover jaarlijks aan de Vlaamse Regering.