Algemene kamer

De algemene kamer heeft volgende taken:

 1. het toezicht op de naleving en de sanctionering van inbreuken op de wettelijke bepalingen;
 2. het uitreiken, wijzigen, schorsen en intrekken van de zendvergunningen;
 3. het toekennen, schorsen of intrekken van de vergunning voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk;
 4. het geven en intrekken van de toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma's door te geven;
 5. het ontvangen van de verschillende soorten kennisgevingen die gericht zijn aan de Vlaamse Regulator voor de Media, zoals vermeld in het Mediadecreet;
 6. het bepalen van de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken en het analyseren van deze markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn;
 7. het identificeren van ondernemingen die een aanmerkelijke marktmacht hebben en indien nodig opleggen van één of meer verplichtingen;
 8. het in kaart brengen van de concentraties in de Vlaamse mediasector;
 9. het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep, en het jaarlijks rapporteren hierover aan de Vlaamse Regering;
 10. het uitvoeren van bijzondere opdrachten die, indien nodig, door de Vlaamse Regering aan de algemene kamer worden toevertrouwd, voor zover die verband houden met de hoger vermelde taken.

De algemene kamer bestaat uit vijf leden. Twee leden, waaronder de voorzitter, zijn magistraat, drie leden zijn mediadeskundigen.

De huidige samenstelling van de algemene kamer:

 • Carlo Adams, voorzitter
 • Béatrice Ponet, ondervoorzitter
 • Duncan Braeckevelt
 • Luc Vanfleteren 
 • Katrien Van der Perre