2.11 VRT nv

2.11.1      Structuur en aandeelhouders

De openbare omroep Vlaamse Radio– en Televisieomroeporganisatie (VRT) is een naamloze vennootschap van publiek recht. De Vlaamse overheid is de enige aandeelhouder.

Dit heeft tot gevolg dat een aantal afspraken omtrent het kader waarbinnen de openbare omroep haar opdracht vervult worden vastgelegd in een Beheersovereenkomst tussen de Raad van Bestuur van de VRT en de Vlaamse Regering. Op 21 december 2015 werd de Beheersovereenkomst 2016 – 2020 ondertekend.

De VRT heeft één 100% dochtermaatschappij, de reclameregie Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR). De VAR heeft een participatie van 50% in internetreclameregie Pebble Media nv. Eind september 2013 nam de VRT een participatie van 10% in het productiehuis De Chinezen nv.

Aandeelhouder

% kapitaal

Vlaamse overheid

100%

Totaal

100%

Tabel 58: Aandeelhouders VRT nv

Figuur 32: Organigram VRT nv - tekstuele beschrijving figuur 32

2.11.2      Aanbod Vlaamse Radio – en Televisieomroeporganisatie

2.11.2.1      Radio

De VRT beschikt over vier radionetten met landelijke invulling: Radio 1, MNM, Studio Brussel en Klara. Radio 2 heeft een landelijk bereik maar sommige tijdsloten zijn regionaal ontkoppeld.

De VRT maakt gebruik van het multimediale merk Sporza om op Radio 1 aan live sportverslaggeving te doen.

Vroeger stond het intern productiehuis VRT Radio in voor de productie van de radioprogramma’s en levering van de content van de radionetsites. Door een herstructurering is de productie bij de netten gevoegd.

De radionetten Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM worden verspreid via de klassieke etherdistributie. Daarvoor doet het bedrijf beroep op Norkring België. Daarnaast zijn deze radionetten te beluisteren via internet, digitale tv, mobiele toestellen via de apps, enzovoort. Ook zijn er ”extra radiostromen” (Klara continuo, MNM Hits, Nieuws+ en Ketnetradio) te ontvangen op verschillende platformen. Het extra radioaanbod van de VRT en de manieren waarop het kan beluisterd worden zijn weergegeven in Tabel 59: Extra radio-aanbod VRT nv.

 

DAB

DAB+

Internet

Mobiel

DVB-C

IPTV

DVB-T

MNM Hits

X

 -

X

X

X

X

X

Klara Continuo

X

 -

X

X

X

X

X

Nieuws +

X

 -

X

X

X

X

X

Ketnetradio

 -

 -

X

X

 -

 -

 -

Tabel 59: Extra radioaanbod VRT nv

DAB = Digitale radiospeler

Internet = De radiospeler op het internet

DVB-C = Digitale televisie via de kabel

IPTV = Digitale televisie via de ADSL-technologie

DVB-T = Digitale televisie via de ether

2.11.2.2      Televisie

De VRT heeft een intern produtiehuis dat in eerste instantie tv-programma’s maakt, maar ook content levert voor de VRT-websites. Dit interne productiehuis maakt de meest uiteenlopende televisieprogramma’s (show, quiz, magazine, talkshow, reality, humor, fictie, comedy, documentaire, cultuur- en jongerenprogramma’s …). Daarnaast zorgt VRT Informatie voor het aanbod inzake nieuws en sport. De toelevering van productie- en facilitaire diensten aan de interne productie geschiedt eveneens hoofdzakelijk door de VRT zelf.

Door herstructurering zijn de indeling en benaming binnen de VRT gewijzigd. De productie werd samengevoegd met de netten (één/canvas/ketnet). De afdeling heet overkoepelend “Media en Productie”. Daarnaast is er de directie VRT Informatie die op haar beurt VRT Nieuws en VRT Sport onder zich heeft. Dat luik van de productie voor aanbod van verschillende netten zit nog apart.

De dienst “Ontwerpbureau en Contentrealisatie” verzorgt intern de toelevering van productie- en facilitaire diensten aan de interne productie

De VRT biedt met Eén, Canvas en Ketnet lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan. Gedurende een beperkte periode was er ook een derde VRT-kanaal Ketnet /Op12, maar ten gevolge van het vernieuwde regeerakkoord (2015) werd dit wat het “Op12”-gedeelte betreft afgeschaft.

Net Gemist, Ooit Gemist en licht uitgesteld kijken vormen de catch-up services van de VRT. Via de VRT-websites en sociale media kunnen fragmenten of afleveringen uit het aanbod worden (her)bekeken.

Onder de vlag van het multimediale merk Sporza brengt de VRT de rechtstreekse verslaggeving van sportevenementen en een overzicht van alle andere sporthoogtepunten op tv, naast sportnieuws en -duiding.

Vroeger beschikte de VRT over een zenderpark en dus over een eigen distributiekanaal voor radio en tv. Dit zenderpark werd echter verkocht aan Norkring België dat momenteel de free-to-air DVB-T-uitzendingen voor de VRT verzorgt.

De VRT werkte in de startfase mee aan Stievie, een proefproject rond een app voor live en uitgesteld kijken. Het bedrijf heeft uiteindelijk geen participatie genomen in Stievie nv.

In de loop van 2016 werkte de VRT ook in een proeffase mee aan de reclameapp Spott, waarmee je meteen kan kopen wat je ziet op tv.

VRT nam in 2016 afscheid van Teletekst; enkel 888, de ondertitelingspagina, bleef behouden.

2.11.2.3      Geschreven pers

De VRT is niet actief op de markt voor geschreven pers.

2.11.2.4      Internet

De VRT biedt content aan via het internet. Dit gebeurt via de corporate site vrt.be en websites die overeenstemmen met de merken (mnm.be, klara.be, radio1.be, radio2.be, stubru.be, een.be, canvas.be, ketnet.be en kaatje.be), of samengaan met andere uitingen van VRT-acties of -evenementen. Deze merken bieden ook content aan via mobiele toepassingen, apps en sociale media.

Verder is er een internetradiospeler radioplus.be en de themasites deredactie.be en sporza.be. De cultuursite cobra.be wordt niet meer aangevuld vanaf augustus 2015. Ze is enkel nog beschikbaar als archiefsite. Sindsdien verschijnen culturele bijdragen op de subsite canva.be/cultuur of klara.be.

Een bijzonder onderdeel van de VRT-website is vrt-taal.net, waar taaltips gegeven worden.

De VRT heeft twee thematisch crossmediale merken die in de eerste plaats voor een digitaal aanbod staan: VRTnieuws en Sporza.

2.11.2.5      Divers en crossmediaal aanbod

Als enige aandeelhouder van de VAR nv, heeft de VRT een reclameregie in haar portfolio. De VAR houdt op haar beurt een participatie aan in de internetreclameregie Pebble Media nv.

Daarnaast brengt de VRT ook line extensions op de markt. Dit zijn producten (zoals cd’s en boeken) die zijn afgeleid van de VRT-programma’s.

De VRT voert een crossmediaal aanbod met al haar netten. Daarnaast heeft ze een thematisch crossmediaal aanbod met Deredactie (VRTnieuws) en Sporza. Het cultuurmerk ‘Cobra’ verdween in de zomer van 2015.

2.11.2.6      Aanbod buiten Vlaanderen

De VRT neemt als lid van de European Broadcasting Union (EBU), de vereniging van Europese openbare radio- en televisieomroepen, actief deel aan de Eurovisie- en Euroradio-uitwisselingen.

Daarnaast levert de VRT ongeveer een derde van de programma’s (in alle genres) van het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), de publieke satellietzender voor Nederlandstaligen in het buitenland.

Aan BVN is ook een website gekoppeld, bvn.nl.

De VRT richt zich ook op buitenlanders zodat zij op de hoogte zijn van het nieuws in Vlaanderen. Dit gebeurt via de websites flandreinfo.be (Frans), flandersnews.be (Engels) en flanderninfo.be (Duits). Deze subsites van deredactie.be bevatten een selectie uit het algemene nieuws en sportnieuws met anderstalige beeldfragmenten. Via de website fansofflanders.be kunnen buitenlanders op een luchtige manier met Vlaanderen en Vlaamse cultuur kennismaken.

VRT

 Contentproductie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

RADIO 1

 

 

 

MNM

 

 

 

STUDIO BRUSSEL

 

 

 

KLARA

 

 

 

RADIO 2

 

 

Televisie

ÉÉN

 

 

 

CANVAS

 

 

 

NET GEMIST/OOIT GEMIST

 

 

 

 

BVN

 

 

De CHINEZEN

 

 

 

Geschreven pers

 

 

 

 

Internet

DEREDACTIE.BE

 

 

 

MNM.BE

 

 

 

KLARA.BE

 

 

 

RADIO1.BE

 

 

 

RADIO2.BE

 

 

 

STUBRU.BE

 

 

 

SPORZA.BE

 

 

 

CANVAS.BE

 

 

 

EEN.BE

 

 

 

KETNET.BE/ KAATJE.BE

 

 

 

RADIOPLUS.BE

 

 

 

VRT-TAAL.NET

 

 

 

FANSOFFLANDERS.BE

 

 

 

FLANDREINFO.BE (FRANS), FLANDERSNEWS.BE (ENGELS) EN FLANDERNINFO.BE (DUITS)

 

 

Divers

VAR

 

 

PEBBLE MEDIA

 

LINE EXTENSIONS

 

Figuur 33: Productoverzicht VRT nv