2.3. De Persgroep NV

2.3.1 Structuur en aandeelhouders

De Persgroep nv ontstond vanuit de activiteiten rond Het Laatste Nieuws. Deze krant werd in 1888 voor het eerst uitgegeven door de familie Hoste.

In de jaren '70 van de twintigste eeuw trad de familie Van Thillo toe tot de aandeelhouders en in 1987 namen zij in eerste instantie 66%, en daarna zowat het volledige kapitaal over (via Epifin nv).

Sinds 1998 zijn De Persgroep nv en Roularta Media Group nv allebei voor de helft eigenaar van de in 1987 opgerichte Vlaamse Media Maatschappij nv (VMMa). In 2014 werd VMMa nv herdoopt tot Medialaan nv. Op de structuur en activiteiten van die groep wordt verder apart ingegaan.

Per 31 augustus 2015 heeft De Persgroep nv de aandelen overgenomen van Humo nv, uitgever van het weekblad Humo, en nam zij van Sanoma Media Belgium nv de magazinetitels Story en TeVe-Blad van Sanoma, en de licentie van het maandblad Vitaya Magazine over. Tot slot heeft de groep eveneens dochtermaatschappijen in Nederland en Denemarken.

Tabel 45: Aandeelhouders De Persgroep nv

Aandeelhouder

% kapitaal

Epifin

99,2%[82]

Andere

0,8%

Totaal

100,00%

 Figuur 17: Organigram De Persgroep nv - tekstuele beschrijving figuur 17

Organigram De Persgroep nv

2.3.2 Aanbod De Persgroep nv

2.3.2.1 Radio

Aangezien 50% van de aandelen van Medialaan nv in handen is van De Persgroep nv heeft het bedrijf voor de helft de controle over de landelijke private radiozenders Qmusic en JOE fm.

2.3.2.2 Televisie

Door haar participatie in Medialaan nv kunnen de commerciële televisieomroepen VTM, VTMKzoom, 2BE, JIM (wordt stopgezet op 18/12/2015) en Anne (dat enkel via Proximus TV wordt uitgezonden) deels tot De Persgroep nv gerekend worden. Sinds de overname van Media ad Infinitum nv in 2010 hoort daar ook Vitaya bij.

Via de deelname van 50% in Medialaan nv oefent De Persgroep nv gezamenlijke controle uit over het eigen productiehuis van Medialaan nv. In september 2012 werd dit productiehuis hernoemd tot TvBastards nv. Dit overkoepelt de interne productiecel Shelter.

De aandelen in de Antwerpse Televisiemaatschappij nv (50%), de exploitatiemaatschappij van de regionale televisieomroep ATV, werden eind 2012 door De Persgroep nv verkocht aan Concentra nv.

Stievie, een app voor licht uitgesteld kijken, was opgezet als een proefproject waaraan verschillende Vlaamse omroepen samenwerkten. In 2013 heeft Medialaan nv Stievie nv opgericht die vanaf december 2013 onder de merknaam Stievie een over-the-top-tv-aanbod commercialiseert. Op die manier begeeft het bedrijf zich in de distributiesector van de televisieketen.

In de zomer van 2015 kondigde Stievie aan dat via Stievie FREE alle Medialaanzenders gratis beschikbaar gesteld zullen worden.

2.3.2.3 Geschreven pers

Als historische krantenuitgever heeft De Persgroep nv een uitgebreid aanbod van kranten en magazines in portefeuille.

Dochtermaatschappij De Persgroep Publishing nv is de uitgever van de kranten Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet en De Morgen. Door haar deelname in Mediafin nv (50%) kan ook De Tijd tot het portfolio van De Persgroep nv worden gerekend.

Er bestaan een aantal bij de kranten aangeboden weekendmagazines: Nina (de weekendbijlage bij Het Laatste Nieuws), DM Magazine dat bij De Morgen hoort en Sabato, Netto en Pulse (de vroegere KMO-gids) die samen met De Tijd worden verspreid.

Verder zijn er de magazines Dag Allemaal/Expres, Joepie, Goed Gevoel en TV Familie/Blik. Het nieuwe gratis regionale lifestyle maandblad Goesting vervangt DM.City en Xtra Magazine.

Op 31 augustus 2015 nam De Persgroep nv de magazines Story en TeVe-Blad over, alsook de licentie voor Vitaya Magazine over van Sanoma Media Belgium nv. Zij nam tevens alle aandelen over van Humo nv. Aan de overname zijn bepaalde voorwaarden verbonden (zie infofragment in het eerste hoofdstuk).

De Persgroep nv heeft ook Vacature Magazine in haar gamma. De papieren uitgave van Vacature Magazine werd vanaf september 2014 terug ingevoerd op tweewekelijkse basis.[83]

2.3.2.4 Internet

Met de websites die aansluiten bij de kranten en magazines (hln.be, nina.be, demorgen.be, hln.be/joepie, tijd.be, goedgevoel.be, vacature.com, humo.be, story.be) aggregeert De Persgroep nv meerdere populaire websites. Met elk merk is vaak ook een app en aanwezigheid op sociale media verbonden.

Via Medialaan nv zijn er websites verbonden aan audiovisuele producten: vtm.be, 2be.be, jim.be, anne.be, vitaya.be en vtmkzoom.be.

Daarnaast heeft De Persgroep nv ook de sites regiojobs.be en tweakers.net in het aanbod.

2.3.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

De regie voor kranten, magazines en websites wordt door De Persgroep Advertising verzorgd, een afdeling van De Persgroep Publishing nv.

2.3.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

De Persgroep nv is erg actief in Nederland. De groep neemt een belangrijke positie in op de Nederlandse markt met dagbladen De Volkskrant, Het Parool, Trouw en AD. Verder is ook zij de eigenaar van muziekzender Qmusic Nederland.

De Persgroep nv heeft in september 2014 een bod gedaan op het Britse mediabedrijf Mecom, het moederbedrijf van het Nederlandse Wegener, Media Groep Limburg en het Deense Berlingske Media. In februari 2015 kon de verkoop doorgaan na goedkeuring onder voorwaarden van de Nederlandse concurrentieautoriteit ACM.

In Nederland krijgt De Persgroep nv er via deze overname zeven regionale kranten en 135 huis-aan-huisbladen bij.

Daarnaast verwerft De Persgroep nv met Mecom ook de Deense mediagroep Berlingske Media, die dagbladen, weekbladen, nationale en lokale radiozenders, digitale platformen, een eigen foto- en nieuwsagentschap, stadsgidsen en een mediaonderzoeksbureau bezit. In augustus 2015 verkocht De Persgroep een onderdeel van deze groep, Midtjyske Media, dat de regionale dag- en weekbladen en drukactiviteiten in Jutland beslaat.

Figuur 18: Productoverzicht De Persgroep nv

De Persgroep nv

Contentproductie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

QMUSIC

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JOE FM

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Televisie

TVBASTARDS

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VTM

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

2BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(JIM)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ANNE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VTMKZOOM/

VTMKZOOM+

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VITAYA

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

IWATCH

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

STIEVIE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Geschreven Pers

HET LAATSTE NIEUWS/DE NIEUWE GAZET

+ NINA

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

DE MORGEN/ DM MAGAZINE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GOESTING

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

DAG ALLEMAAL

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JOEPIE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GOED GEVOEL

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

TV-FAMILIE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VACATURE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

DE TIJD

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

SABATO

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NETTO

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

PULSE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(STORY)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(TEVE-BLAD)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(HUMO)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(VITAYA)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Internet

HLN.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NINA.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

REGIOJOBS.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

DEMORGEN.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GOEDGEVOEL.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

DAGALLEMAAL.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

TVFAMILIE.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

TWEAKERS.NET

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

2BE.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JIM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ANNE.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VTMKZOOM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KOKEN.VTM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VITAYA.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

QMUSIC.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JOE.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JIMMOBILE.BE

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

VACATURE.COM

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

TIJD.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(STORY.BE)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(TEVEBLAD.BE)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

(HUMO.BE)

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Divers

 -

JIMMOBILE

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

BUITENLANDSE MAGAZINES & SITES

 Product dat gericht is op een buitenlandse markt

 

[82] Op basis van de jaarrekening van Epifin neergelegd op 17/06/2013.

[83] De Morgen, "Vacature Magazine verschijnt opnieuw op papier", 3/09/2014.