2.2. Corelio NV

2.2.1 Structuur en aandeelhouders

Corelio is ontstaan uit de groep rond De Standaard, de krant die voor het eerst verscheen in 1918.

In 1976 ging de Standaard-groep in faling en werden De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overgenomen door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die samen met André Leysen door een aantal Vlaamse ondernemers werd opgericht.

Vanaf september 2006 werd de naam Vlaamse Uitgeversmaatschappij gewijzigd in Corelio nv.

Tabel 44: Aandeelhouders Corelio

Aandeelhouder

% kapitaal

Mediacore

41%

Cecan (familie Vlerick Sap)

20%

Het Krantenfonds

14%

De Eik

13%

Overige

12%

Totaal

100%

Bron: informatie verstrekt door Corelio nv

Op 26 juni 2013 kondigden Corelio nv en Concentra nv aan voortaan hun print- en digitale activiteiten te bundelen in "Mediahuis". Beide groepen participeren ten belope van respectievelijk 62% (Corelio nv) en 38% (Concentra nv). Op 25 oktober 2013 werd de oprichting van Mediahuis goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit.[77] De partijen dienden zich wel te engageren tot onder andere het behoud van alle krantentitels en garanderen dat alle krantentitels over een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten zullen beschikken, inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie.

In 2014 verkocht Corelio nv haar Franstalige uitgeefactiviteiten aan Nethys, onderdeel van de Tecteo-groep.[78] Concreet betekende dit dat de krant L'Avenir, de gratis regiogids Proximag en de digitale activiteiten verbonden aan deze nieuwsmerken (zoals onder meer lavenir.net en proximag.be) de Tecteo-groep vervoegden.

Voorts werd op 18 juni 2014 eveneens een nieuw partnerschap met Telenet gesloten rond De Vijver Media nv.[79] Telenet bereikte toen een princiepsovereenkomst met de aandeelhouders van De Vijver Media nv om een participatie van 50% te nemen in het kapitaal van de audiovisuele mediagroep. Het weekblad Humo verdween uit de portfolio van de Vijvergroep en kwam in handen van Sanoma dat zelf uit het kapitaal van De Vijver Media nv stapte. Corelio nv en Waterman&Waterman (Wouter Vandenhaute en Erik Watté) bleven elk voor 25% aandeelhouder in De Vijver Media nv.

De overname werd aangemeld bij de Europese Commissie. De primaire doelstelling van het EC onderzoek was om na te gaan of de voorgenomen verwerving van het gezamenlijke zeggenschap over De Vijver Media door Liberty Global (de moedermaatschappij van Telenet), Corelio en Waterman & Waterman in overeenstemming is met de EU-concentratieverordening. Uiteindelijk werd de transactie door de Commissie goedgekeurd op 24 februari 2015.[80]

Figuur 15: Organigram Corelio - tekstuele beschrijving figuur 15

Organigram Corelio

Bron: VRM op basis van informatie NBB en Corelio

2.2.2 Aanbod Corelio nv

2.2.2.1 Radio

Samen met Concentra nv oefent Corelio nv via Nostalgie s.a. de controle uit over Vlaanderen Eén, de exploitatiemaatschappij van Radio Nostalgie.

Tot voor kort bestond deze radio uit een keten van regionale zenders die de facto over heel Vlaanderen actief was.[81] In augustus 2012 werd de administratieve situatie aangepast aan de realiteit (mede ten gevolge van wijzigingen in het Mediadecreet). Sindsdien is Nostalgie een landelijke radio.

2.2.2.2 Televisie

Corelio nv bezit alle aandelen van de Vlaams Brabantse Mediamaatschappij nv, de exploitant van regionale omroep ROB-tv.

Via zijn participatie in De Vijver Media nv, de moedermaatschappij van productiehuis Woestijnvis nv, is Corelio nv reeds enkele jaren verbonden met een belangrijke speler wat betreft de productie van Vlaamse televisiecontent.

In 2011 werd SBS Belgium nv overgenomen door een consortium met daarin Corelio nv, Sanoma Media Belgium nv en Waterman&Waterman. Daardoor begaf Corelio nv zich op het domein van landelijke tv-omroep. De groep werd op die manier voor 33.3% mede-eigenaar van de zenders VT4 en VIJFtv. Die werden in 2012 herdoopt tot VIER en VIJF. Met "Meer VIER" en "Meer VIJF" brengen ze ook een niet-lineair televisie-aanbod (catch-up service).

In de loop van 2014 en 2015 verwierf Telenet Service Center BVBA 50% van de aandelen in De Vijver Media nv (door middel van de aankoop van de Sanoma-aandelen en een bijkomende cash investering). Hierdoor verwaterde het Corelio-belang in De Vijver Media nv tot 25%.

2.2.2.3 Geschreven pers

Corelio nv was uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad /De Gentenaar, Sportwereld en de bijhorende wekelijkse publicaties De Standaard Magazine, dS Weekblad, Het Nieuwsblad Magazine en sportmagazine Fan.

Na de oprichting van Mediahuis nv werden deze publicaties van Corelio nv ondergebracht in deze nieuwe entiteit.

Daardoor is Corelio nv nu ook betrokken bij de uitgifte van de vroegere Concentratitels Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen en hun bijlages.

Verder is Corelio nv, via dochtervennootschap Corelio Connect Noord nv, ook uitgever van het gratis blad Rondom.

2.2.2.4 Internet

Corelio nv was als aanbieder van een groot aantal websites rechtstreeks actief in de schakels contentcreatie en aggregatie van de internetwaardeketen. Deze digitale activiteiten zijn ondertussen ondergebracht in dochtergroep Mediahuis nv.

Mediahuis deelt zijn productaanbod in in nieuwsmerken, classifieds en topicals. Onder de eerste categorie vallen de online versies van de dagbladen hbvl.be, gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be.

Onder classifieds worden de zoekertjessite jobat.be, hebbes.be (met nichesites notarisblad.be, huisopwielen.be, boerderijentekoop.be en bedrijfsvastgoedlimburg.be), vroom.be (dat het vroegere autokanaal.be en hebbes.be/auto integreert), zimmo.be en koopjeskrant.be gerekend.

De thematische websites xpats.com (The Bulletin), Made in (een digitaal platform dat gerichte bedrijfsinformatie brengt over en voor de verschillende economische regio's in Vlaanderen), jetmagazine.gva.be, jetmagazine.hbvl.be en inmemoriam.be worden tot de topicals gerekend.

Voor mobiel gebruik zijn er ook verschillende applicaties voor de diverse internetactiviteiten. Elk merk heeft ook zijn aanwezigheid op de sociale media.

2.2.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Via Flanders Classics nv is Corelio nv betrokken bij de organisatie van de Vlaamse wielerklassiekers.

De reclameregie van Mediahuis nv wordt gevoerd door Mediahuis Connect.

Arkafund nvis een risicokapitaalverstrekker voor kmo's en is actief binnen de media of mediagerelateerde ICT. Arkafund nv neemt minderheidsparticipaties via kapitaalinjectie om groeiplannen te helpen financieren.

2.2.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

De activiteiten van Corelio nv blijven hoofdzakelijk beperkt tot België.

Ackroyd Publications nv, nu ondergebracht onder Mediahuis, heeft de Engelstalige publicaties Flanders Today en Newcomer in portfolio, gericht op internationale nieuwkomers in België en Vlaanderen.

In Franstalig België was l'Avenir tot voor kort een belangrijke dochtermaatschappij, met krantentitel l'Avenir en de Franstalige websites lavenir.net en lejournaldesenfants.be. Op 29 april 2014 vond de verkoop plaats van l'Avenir en het Franstalige huis-aan-huisblad Proximag aan de Waalse kabelmaatschappij Tecteo/Nethys.

Via Audiopresse heeft Corelio nv een belang in RTL Belgium nv, een commerciële omroep voor de Franstalige gemeenschap in België.

Corelio nv bezit 50% van het Nostalgie Belgique-radionetwerk dat de Franstalige Nostalgie uitbaat.

Daarnaast bezit ze 41% van Gezondheid die naast gezondheid.be ook een Franstalige tegenhanger passionsante.be bezit. Ook siaffinites.be (de Franstalige tegenhanger van de datingsite wematch.be) is in bezit van Corelio.

Mediahuis nam in februari 2015 het Nederlandse NRC Media (dat o.a. NRC Handelsblad, de ochtendkrant nrc.next en tal van digitale varianten overkoepelt) over.

Figuur 16: Productoverzicht Corelio nv

Corelio

Contentproductie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

NOSTALGIE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Televisie

WOESTIJNVIS

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ROB-TV

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

VIER

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VIJF

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MEER VIER

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MEER VIJF

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Geschreven pers

DE STANDAARD + DE STANDAARD MAGAZINE + DS WEEKBLAD

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

HET NIEUWSBLAD/ DE GENTENAAR

+ HET NIEUWSBLAD MAGAZINE+ FAN

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

HET BELANG VAN LIMBURG+ SJIEK+DE MARKT

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

GAZET VAN ANTWERPEN+ CITTA+ DE MARKT

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

HEBBES IMMOMAGAZINE

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

JET MAGAZINE

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

RONDOM

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

FLANDERS TODAY

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NEWCOMER

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

Internet

STANDAARD.BE, STANDAARD.BIZ

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NIEUWSBLAD.BE/

SPORTWERELD.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GVA.BE

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

HBVL.BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

JOBAT.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

HEBBES.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GEZONDHEID.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GROEN.NET

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NECROLOGIES.NET

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MADEIN[…].BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

INMEMORIAM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JETMAGAZINE.HBVL.BE/JETMAGAZINE.GVA.BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

VIER.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VIJF.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MEER.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NOSTALGIE.EU

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KOOPJESKRANT.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

XPATS.COM

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

RONDOM.BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

ROBTV.BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

VROOM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ZIMMO.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

WEMATCH.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Divers

FLANDERS CLASSICS WIELERWEDSTRIJDEN

ARKAFUND

 -

 

[77] http://economie.fgov.be/nl/binaries/20131025_Persbericht_6_tcm325-235497.pdf

[78] http://corelio.be/2013/09/franstalige-uitgeefactiviteiten-corelio-krijgen-nieuw-onderkomen-bij-tecteo/

[79] http://corelio.be/2014/06/corelio-sluit-partnerschap-met-telenet-rond-de-vijver-media/

[80] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1029_nl.htm

[81] De Franstalige Nostalgie "La Legende" maakt geen deel uit van dit aanbod.