2.1. Concentra NV

2.1.1 Structuur en aandeelhouders

Concentra nv is een familiale onderneming. Ze werd in 1953 opgericht maar is eigenlijk ontstaan uit printactiviteiten die reeds van start gingen in de 19de eeuw (het betrof de uitgave van Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, de voorloper van Het Belang van Limburg).

In 1996 nam Concentra nv De Vlijt nv, de uitgever van Gazet van Antwerpen, over. Twee katholieke persfondsen, voormalige aandeelhouders in De Vlijt nv, werden aandeelhouder in de Regionale Uitgeversgroep RUG. RUG was de mediadochteronderneming van Concentra nv, vandaag Concentra Media Groep (naamswijziging in 2010). Deze fondsen ruilden later RUG-aandelen in om referentieaandeelhouder in Concentra nv te worden.[71]

Na een passage op de beurs lanceerden Stichting De Zeven Eycken (een vennootschap naar Nederlands recht, waarin het aandeelhouderschap van de Familie Baert verankerd is) en het Katholiek Impulsfonds in mei 2004 een uitkoopbod.[72]

Tabel 43: Aandeelhoudersstructuur Concentra geeft de situatie weer op 19/04/2007. Sindsdien werd weinig nieuwe informatie over de eigendomsstructuren achter de groep gepubliceerd, maar de informatie werd door Concentra nv aan de VRM bevestigd.[73]

Tabel 43: Aandeelhoudersstructuur Concentra nv

Aandeelhouder

% kapitaal

Stichting De Zeven Eycken (Nederlands KVK 41085521)

91,30%

Katholieke Impuls- en Mediafonds

8,70%

Totaal

100,00 %

Op 26 juni 2013 kondigden Concentra nv en Corelio nv aan voortaan hun printactiviteiten te bundelen in "Het Mediahuis nv" (toen de voorlopige naam). Op 25 oktober 2013 werd de oprichting van Mediahuis nv door Corelio nv en Concentra nv goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit.[74] Beide groepen participeren hierin ten belope van respectievelijk 62% (Corelio nv) en 38% (Concentra nv).

De partijen dienden zich wel te engageren tot onder andere het behoud van alle krantentitels en een garantie te geven dat alle krantentitels over een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten zullen beschikken, inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie. Via Mediahuis had Concentra eveneens participaties in Pebble Media, dat werd opgericht door Telenet, Concentra en VAR om de reclameregie te verzorgen van websites, mobiele sites en applicaties. In 2015 verkocht Concentra echter haar belangen in Pebble Media nv.

In september 2014 nam Concentra het Nederlandse Media Groep Limburg over van het Britse mediabedrijf Mecom. Tot Media Groep Limburg behoren onder meer Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Concentra bracht de titels onder in het nieuw opgerichte bedrijf Concentra Media Nederland. Concentra heeft de laatste jaren haar Nederlandse activiteiten uitgebreid, zo is het o.a. aandeelhouder van de huis-aan-huisbladengroep A&C Media via Multimedia Thuis aan Huis. Concentra nv is ook aandeelhouder van RTNL, de exploitant van TV Limburg in Nederland.

Verder sloot Concentra eind september 2014 een overeenkomst met Roularta Media, waarbij ze haar belangen in verband met De Streekkrant en De Zondag volledig overdroeg. De Streekkrant werd al bij Roularta Printing gedrukt, De Zondag daarentegen werd bij Coldset Printing Partners (een joint venture tussen Concentra en Corelio) gedrukt. Beide partijen kwamen overeen dat op lange termijn de samenwerking met Coldset Printing Partners niet stopgezet zou worden.[75]

Figuur 13: Organigram Concentra nv - tekstuele beschrijving figuur 13

Organigram Concentra nv

2.1.2 Aanbod Concentra nv

2.1.2.1 Radio

Concentra nv bezit de helft van de aandelen van Vlaanderen Eén nv, de exploitatiemaatschappij van Radio Nostalgie.

Tot voor enkele jaren bestond deze radio uit een keten van regionale zenders die de facto over heel Vlaanderen actief was. [76] In augustus 2012 werd de administratieve situatie aangepast (mede ten gevolge van wijzigingen in het Mediadecreet) en sindsdien is Nostalgie een landelijke radio.

2.1.2.2 Televisie

Initieel was Concentra nv op televisie-omroepvlak vooral actief binnen het segment regionale televisieomroep. De groep heeft 74% van de aandelen in de exploitatiemaatschappij van TVL en 87,5% in de exploitatiemaatschappij van TV Oost. De 50% aandelen die Concentra nv bezat in de exploitatiemaatschappij van ATV werd in 2012 opgetrokken tot 100%.

Met de oprichting van Bites Europe, de omroeporganisatie achter Acht, ging Concentra nv van start met een digitale televisieomroep met Vlaams bereik. Het lanceerde ook de betalende comedyzender "Lacht".

De activiteiten van productiehuis Havana werden stopgezet.

2.1.2.3 Geschreven pers

De Concentragroep is geworteld in de dagbladsector. Met Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen gaf Concentra nv de twee Vlaamse regionale dagbladen uit. Bij Het Belang van Limburg wordt het weekendmagazine Sjiek geleverd en bij Gazet van Antwerpen het magazine Citta. Bij beide kranten verschijnt ook de consumentenbijlage De Markt. Daarnaast gaf Concentra ook het gratis JET-magazine uit.

Bij de oprichting van Mediahuis nv werden de printactiviteiten van Concentra nv ondergebracht in deze nieuwe groep.

Daardoor is Concentra nv nu ook betrokken bij de uitgifte van de vroegere Coreliotitels De Standaard en Het Nieuwsblad/De Gentenaar, samen met hun wekelijkse bijlages.

Het behoud van alle krantentitels en de garantie dat ze allen over een voldoende uitgebouwde redactie zullen beschikken was een voorwaarde voor het goedkeuren van de fusie.

Concentra nv heeft belangen in het gratis dagblad Metro (51% in Mass Transit Media nv). Eind 2014 verkocht ze haar belang van 20% in De Streekkrant/De Weekkrant groep nv, die De Streekkrant/De Weekkrant en De Zondag uitgeeft, aan Roularta.

De evenementengids Semindex/Out of office werd begin 2015 verkocht aan concurrent Eventonline.

2.1.2.4 Internet

De meeste internetactiviteiten van Concentra nv werden ondergebracht in Mediahuis nv.

Mediahuis deelt zijn productaanbod in in nieuwsmerken, classifieds en topicals. Onder de eerste categorie vallen de online versies van de dagbladen hbvl.be, gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be.

Onder classifieds worden de zoekertjessite jobat.be (waarin de vroegere gvajobs.be en hbvljobs.be vervat zitten), hebbes.be (met nichesites notarisblad.be, huisopwielen.be, boerderijentekoop.be en bedrijfsvastgoedlimburg.be), vroom.be (dat het vroegere autokanaal.be en hebbes.be/auto integreert), zimmo.be en koopjeskrant.be gerekend.

De thematische websites xpats.com (The Bulletin), Made in (een digitaal platform dat gerichte bedrijfsinformatie brengt over en voor de verschillende economische regio's in Vlaanderen), jetmagazine.gva.be, jetmagazine.hbvl.be en inmemoriam.be worden tot de topicals gerekend.

Voor mobiel gebruik zijn er ook verschillende applicaties voor de diverse internetactiviteiten.

Via dochter Exuvis heeft Concentra een aandeel in de website Cityfashion.be. Concentra beheert ook de website carflowmanager.be.

De nieuwssite vandaag.be wordt binnen een joint venture met Telenet nv gemaakt. Deze website wordt technisch uitgebaat door Telenet nv en inhoudelijk door Concentra Digitale en Mobiele Media nv.

De website semindex.be is begin 2015 overgenomen door Eventonline en verdwijnt in de loop van het jaar. De surfer wordt doorverwezen naar eventonline.be.

2.1.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Concentra nv heeft geen eigen interne regie meer. De reclameregie van de sites, dag- en weekbladen die bij Mediahuis horen wordt door Mediahuis Connect verzorgd.

Concentra nv heeft 33% belangen in Regionale TV Media nv voor het werven van reclame voor regionale tv.

In 2008 startte Concentra nv in samenwerking met VAR en Telenet nv een nieuwe reclameregie Pebble Media nv voor het werven van internetreclame. In 2015 verkocht Concentra echter haar belang van 33%.

2.1.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

Concentra nv heeft de laatste jaren haar activiteiten uitgebreid naar Nederland. Het richtte daartoe in 2014 het bedrijf Concentra Media Nederland op. Tot deze Nederlandse onderneming behoren Media Groep Limburg, uitgeverij van de Nederlandse krantentitels Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad, en haar belang in A&C Media, uitgever van o.a. Trompetter en Zondagsnieuws in Zuidoost-Nederland.

Concentra nv is eveneens aandeelhouder van RTNL, de exploitant van TV Limburg in Nederland.

Mediahuis nam in februari 2015 het Nederlandse NRC Media (dat o.a. NRC Handelsblad, de ochtendkrant nrc.next en tal van digitale varianten overkoepelt) over.

Via Mediahuis is Concentra ook betrokken bij Ackroyd Publications nv, die de Engelstalige publicaties Flanders Today en Newcomer in portfolio heeft.

Figuur 14: Productoverzicht Concentra nv

Concentra

Content

productie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

NOSTALGIE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Televisie

ACHT

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

LACHT

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ATV

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

TVL

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

TV OOST

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

Geschreven pers

HET BELANG VAN LIMBURG+ SJIEK+ DE MARKT

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

GAZET VAN ANTWERPEN+ CITTA+ DE MARKT

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

DE STANDAARD+ DE STANDAARD MAGAZINE + DS WEEKBLAD

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR

HET NIEUWSBLAD MAGAZINE+FAN

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

DE TROMPETTER

-

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

HEBBES IMMOMAGAZINE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

JET MAGAZINE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

METRO

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

DE ZONDAG

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

NEWCOMER

 -

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

FLANDERS TODAY

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Internet

VROOM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

GVA.BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

STANDAARD.BE, STANDAARD.BIZ

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NIEUWSBLAD.BE/

SPORTWERELD.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JOBAT.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

HBVL.BE

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

HEBBES.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VANDAAG.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

ZIMMO.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

XPATS.COM

 -

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

MADEIN[…].BE

 -

 Product dat beschikbaar is in of zich richt tot een beperkt deel van de Vlaamse Gemeenschap

INMEMORIAM.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

JETMAGAZINE.HBVL.BE/JETMAGAZINE.GVA.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

KOOPJESKRANT.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

METROTIME.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

NOSTALGIE.EU

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

CITYFASHION.BE

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

CARFLOWMANAGER.BE

 -

 Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt

Divers

CONCENTRA MEDIA REGIE

DE BUS

 -

JOUW VOORDEEL

 -

MEDIAHUIS CONNECT

 -

BUITENLANDSE MEDIA-ACTIVITEITEN

 -

 

[71] Concentra nv, "Geschiedenis", geraadpleegd op 15/09/2011, http://www.concentra.be/Overconcentra/Geschiedenis/Pages/1996-Overname-De-Vlijt.aspx

[72] Euronext Brussels – Listing Department, Bericht nr.188 – Concentra nv/Katholiek Impulsfonds et Stichting De Zeven Eycken, http://www.euronext.com/fic/000/005/381/53814.pdf 

[73] De laatste vermelding over de verdeling van het kapitaal werd gepubliceerd op 19/04/2007. Pekelder, W. (19/04/2007), "Het Limburg-gevoel van een familiebedrijf", Adformatie, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpYSDPGocp4J:p-productions.org/opdrachtgevers/12.htm+%22Stichting+De+Zeven+Eycken%22+%22Katholieke+Pers-+en+Mediafonds%22&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be

[74] Belgische Mededingingsautoriteit, "Persbericht 25 oktober 2013", http://economie.fgov.be/nl/binaries/20131025_Persbericht_6_tcm325-235497.pdf

[75] http://www.express.be/sectors/nl/media/concentra-verkoopt-activiteiten-aan-roularta-media/207912.htm www.productions.org/opdrachtgevers/12.htm+%22Stichting+De+Zeven+Eycken%22+%22Katholieke+Pers-+en+Mediafonds%22&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=be

[76] De Franstalige Nostalgie La Legende maakt geen deel uit van dit aanbod.