2.4. De Vijver Media NV

2.4.1 Structuur en aandeelhouders

De Vijver Media nv is ontstaan uit De Vijver nv, de holding boven Woestijnvis nv. Dit productiehuis werd begin 1997 opgestart door Wouter Vandenhaute, Erik Watté, Jan Huyse en Tom Lenaerts.

Tot in 2011 was De Vijver nv voor 40% in handen van Corelio nv en voor 60% eigendom van Waterman & Waterman (het bedrijf van Wouter Vandenhaute en Erik Watté).

Om SBS Belgium nv over te nemen werd in 2011 een consortium bestaande uit Corelio nv, De Vijver nv en Sanoma Oyj opgericht. Dit werd De Vijver Media nv.

In augustus 2013 was er sprake van een kapitaalinjectie door middel van een achtergestelde lening. De bestaande aandeelhouders droegen elk 7 miljoen euro bij waardoor de onderlinge verhoudingen dezelfde bleven.

Tabel 46: Aandeelhouders De Vijver Media nv

Aandeelhouder

% kaptiaal

Corelio nv

25%

Telenet

50%

Waterman & Waterman

25%

Totaal

100,00%

In november 2013 zette het Finse Sanoma Oyj de Belgische tak van haar activiteiten in de etalage.[84]

Op 17 juni 2014 kondigde Telenet aan dat het een overeenkomst had bereikt met de aandeelhouders van De Vijver Media nv. Telenet zou een participatie van 50% nemen in De Vijver Media nv via een overname van het Finse Sanoma's aandeel voor 26 miljoen euro en een additionele cash investering in het bedrijf van 32 miljoen euro. Waterman & Waterman en Corelio nv behouden elk 25% van de aandelen. De overname werd aangemeld bij de Europese Commissie en op 24 februari 2015 goedgekeurd.[85]

Voorafgaand aan de aankondiging van Telenet werd Humo nv voor 100 % overgedragen aan het Nederlandse Sanoma Media bv, waardoor Humo nv niet langer deel uitmaakt van De Vijver Media nv. Ondertussen heeft Sanoma Media bv op haar beurt Humo nv doorverkocht aan de Persgroep.

Figuur 19: Organigram De Vijver Media nv - tekstuele beschrijving figuur 19

Organigram De Vijver Media nv

Bron: VRM op basis van informatie NBB & Telenet

2.4.2 Aanbod De Vijver Media nv

2.4.2.1 Radio

De Vijver Media nv is niet actief in de Vlaamse radiosector.

Via moederhuis Corelio is er een onrechtstreeks verband met radio Nostalgie.

2.4.2.2 Televisie

De Vijver nv, de groep die aan de basis lag van De Vijver Media nv, controleerde via Desert Fishes nv de productiehuizen Woestijnvis nv en via een minderheidsparticipatie deMENSEN nv. In 2012 trok De Vijver Media nv zich terug uit het productiehuis deMENSEN nv.

In 2011 nam De Vijver Media nv de activiteiten van SBS Belgium nv over en werd daardoor de derde grote speler op de televisieomroepmarkt in Vlaanderen (naast de openbare omroep en de Medialaan nv). Met VIER en VIJF (op 17 september 2012 werd de oude benaming VT4 en op 1 september 2012 VIJFtv gewijzigd) biedt het twee televisieomroepen (lineair en niet-lineair) aan.

Met "Meer VIER" en "Meer VIJF" introduceert de groep ook een niet-lineair televisie-aanbod (catch-up service).

2.4.2.3 Geschreven pers

Van 2010 tot 2014 had De Vijver Media een belang in Humo nv. Daarna werd het blad opnieuw 100% eigendom van Sanoma, om vervolgens in augustus 2015 volledig door De Persgroep overgenomen te worden. Op die manier is De Vijver Media niet meer actief op de markt van geschreven pers.

2.4.2.4 Internet

De belangrijkste websites zijn vier.be en vijf.be. Daarnaast was er tot in juni 2014 de website humo.be, gelieerd aan het weekblad Humo.

Er zijn verschillende apps gelinkt aan tv-programma's van VIER zoals "De Slimste Mens ter Wereld" en 'Bloot en Speren'. Er is ook een recepten-app van VIER.

2.4.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

De reclameregie SBS Belgium Sales verzorgt niet enkel voor de zenders VIER en VIJF intern de regie (behalve voor de websites), maar ook extern voor Comedy Central, Discovery Channel, Nickelodeon, Nick Jr, MTV, TMF en Libelle TV.

Van een aantal populaire Woestijnvisprogramma's worden afgeleide producten gemaakt (bv. dvd's). Voor de uitgifte van boeken werd in samenwerking met WPG Uitgevers het merk DRIE opgericht.

2.4.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

De Vijver Media nv richt zich vooral op Vlaanderen.

Een aantal van de succesvolle formats die door productiehuis Woestijnvis bedacht werden, worden ook in andere landen op televisie gebracht. Voorbeelden zijn "Man bijt hond" en "Wie is de mol?", een productieformat dat aan meer dan vijftig landen werd verkocht.

Figuur 20: Productoverzicht De Vijver Media nv

De Vijver Media nv

Contentproductie

Aggregatie

Distributie

Bereik

Radio

 -

 -

 -

 -

Televisie

WOESTIJNVIS

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VIER

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VIJF

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MEER VIER

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

MEER VIJF

 -

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Geschreven pers

 -

 -

 -

Internet

VIER.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

VIJF.BE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

Divers

DRIE

 Product dat gericht is op of beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap

 

[84] De Morgen, "Nog geen koopjesjacht, wel windowshoppen", 2 november 2013

[85] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1029_nl.htm