Strategische doelstelling 5: Toekomstgericht, digitaal en innovatief