Woord vooraf

Beste lezer

2020 is het jaar van COVID-19, en de Vlaamse mediasector heeft hier ook gevolgen van ondervonden. Sommige effecten vonden plaats op korte termijn, en waren wellicht tijdelijk. Andere zullen misschien structurele gevolgen hebben op lange termijn.

Het is dus onvermijdelijk dat de invloed van het coronavirus in dit rapport te merken is.

Tijdens de coronacrisis werd er enerzijds meer aan media geconsumeerd, maar anderzijds vielen de advertentiegelden sterk terug. Dit werd de coronaparadox genoemd. Ook internationale spelers zoals Netflix profiteerden op de korte termijn. In september lanceerden Telenet en DPG Media een Vlaams alternatief, Streamz, als concurrent van al dat buitenlandse geweld.

Daarnaast zal de omzetting van de richtlijn audiovisuele mediadiensten, waarvoor een voorontwerp van decreet klaar is, zijn invloed hebben op het Vlaamse ecosysteem.

Onze jaarlijkse afspraak met u, als geïnteresseerde lezer of als beleidsmaker, waarbij we door middel van dit mediaconcentratierapport op een correcte en neutrale manier informatie geven over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector en beleidsopties aanreiken, blijft echter grotendeels ongewijzigd.

Door de uitzonderlijke omstandigheden konden we voor sommige aspecten niet op exact dezelfde wijze als voorheen rapporteren, maar dit werd zo goed als mogelijk ondervangen. Zo waren bepaalde bronnen niet, of niet volgens het gebruikelijke tijdsschema, beschikbaar, waardoor de continuïteit van een aantal rapporteringen niet kon worden verzekerd. Voor enkele grafieken moest een andere rapporteringsvorm worden uitgewerkt. Hopelijk kunnen we volgend jaar terug de geijkte werkwijze en vorm oppikken.

Namens iedereen die aan dit rapport heeft meegewerkt, wens ik u een boeiende en verrijkende lectuur toe.

De redactie van het rapport is afgesloten op 1 oktober 2020. Het is dus mogelijk dat u informatie over recentere feiten er niet in terugvindt.

 

Carlo Adams

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM