Toezichtsrapport VRT - 2019

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen in 2019 goede resultaten heeft neergezet.
  • De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald.
  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma's en programmaonderdelen (onderdeel van SD 1) is net niet behaald voor de programmaonderdelen (99% i.p.v. 100%).
  • Wegens het ontbreken van gegevens inzake personen met een beperking in het personeelsbestand van de VRT kan de VRM voor deze performantiemaatstaf geen uitspraak doen over de voortgang in 2019. Deze performantiemaatstaf (streefcijfer 1,8%) dient tegen 2020 behaald te worden. De VRT baseert zich hiervoor op artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De VRM raadt de VRT aan om voor de interpretatie van artikel 9 AVG zich te richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.