Woord vooraf

Beste lezer

 

Vrije nieuwsgaring en onafhankelijke berichtgeving zijn in 2018 geen onbedreigde verworvenheden meer. De berichten over de ontwikkeling van de persvrijheid in Oost-Europa baren zorgen en fake news is niet enkel aan de andere kant van de oceaan een bekend begrip.

Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de media tast de rol van de traditionele poortwachters aan. Influencers winnen aan belang, maar zijn aan weinig regelgeving gebonden. Algoritmes bepalen de keuze van de meest relevante resultaten in zoekmachines. Sommige poortwachters hebben binnen de distributieketen toegang tot veel informatie maar zoeken hun exacte rol nog. Deze nieuwe ontwikkelingen binnen en tussen de verschillende schakels in het medialandschap zijn boeiend maar kunnen een bedreiging vormen voor de diversiteit.

In Vlaanderen hebben de beleidsmakers het belang van een divers media-aanbod erkend door bij de oprichting van de VRM aan diens Algemene Kamer de opdracht te geven om mediaconcentraties in kaart te brengen.

Het voorliggende rapport mediaconcentratie 2018 is onze jaarlijkse afspraak met u, als geïnteresseerde lezer of als beleidsmaker, waarbij we op een correcte en neutrale manier informatie geven over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector en beleidsopties aanreiken.

De mediamarkt evolueert echter razendsnel. Om dit alles beter te kunnen opvolgen, bracht de VRM in 2018 voor het eerst occasionele concentratie-updates doorheen het jaar om de actuele impact van aangekondigde overnames in de mediasector aan een breed publiek te duiden. Concreet bracht de VRM digitale updates n.a.v. de overname van De Vijver Media door Telenet, de volledige overname van Medialaan door De Persgroep en de overname van de participatie van de Persgroep in Mediafin door Roularta.

In een geglobaliseerde en digitaliserende mediasector moeten Vlaamse media-actoren niet enkel rekening houden met interne concurrentie, maar meer en meer ook met internationale spelers. De Vlaamse protagonisten trachten zich hier zo goed mogelijk tegen te wapenen, bijvoorbeeld door nieuwe overnames en/of allianties. Het rapport biedt een overzicht van alle informatie hieromtrent.

De redactie van het rapport is afgesloten op 1 oktober 2018. Het is dus mogelijk dat u informatie over recentere feiten er niet in terugvindt.

Namens iedereen die aan dit rapport heeft meegewerkt, wens ik u een boeiende en verrijkende lectuur toe.

 

Carlo Adams

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM