3.2.1 Analyse op basis van financiële gegevens

De financiële gegevens van deze groepen vindt de lezer terug in Tabel 102.

Een vergelijking op basis van de financiële gegevens is niet evident. De telecomactiviteiten van Proximus en Telenet vallen niet exact uit de financiële gegevens te distilleren, wat de verhoudingen uiteraard vertekent. Bovendien zijn sommige ondernemingen holdingmaatschappijen en geven de financiële gegevens van de moedermaatschappij niet altijd een adequate weergave van de grootte van de mediagroep (zie bv. het opvallend lage werknemersaantal van De Persgroep of Telenet Group Holding).

 

Eigen vermogen

Activa

Omzet

Bedrijfsopbrengsten

Bedrijfswinst (-verlies)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

Werknemers

Ondernemingsnaam

10/15

20/58

70

70/76A

9901

9903

9087

Telenet Group Holding nv

5.322.602.094

5.351.457.998

-

10.846.971

5.948.427

-1.354.474

1

Proximus nv

1.866.284.512

16.427.569.145

4.058.643.958

4.489.018.514

421.259.486

474.503.648

12.218

VRT nv

275.428.650

436.321.235

447.665.892

526.632.590

61.350.776

64.539.973

2.130,2

Mediahuis nv

261.526.354

760.609.885

647.012.040

685.799.785

-194.211

-11.241.130

942,6

De Persgroep nv

248.903.166

371.393.337

-

9.522.715

-3.673.790

-3.098.449

13,7

Roularta Media Group nv

100.972.508

302.030.825

249.542.250

260.493.178

-6.416.446

-13.108.157

1.272,1

Studio 100 nv

45.358.723

232.778.320

59.267.005

63.401.570

4.061.370

8.805.384

179,5

Figuur 102: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2008 – mediagroepen

Bron: VRM op basis van informatie NBB

De omzet evolueert samen met de CPI. Dat was ook het geval voor de bedrijfswinst en het aantal werknemers tot 2012, sindsdien daalde beide indicatoren lichtjes. In 2016 was er een opflakkering van het aantal werknemers, in 2017 veerde de bedrijfswinst licht op.

In 2011 en 2012 is er een stijging van de winst vóór belasting. Dit is o.a. te wijten aan Proximus dat dividenden ontving van zijn dochterbedrijven.[297] De piek in 2016 komt door Telenet Group Holding dat een winst vóór belasting van meer dan 1 miljard euro noteerde. Dit komt voornamelijk door de liquidatiebonus die gerealiseerd werd tijdens de liquidatie van Telenet Service Center bvba.[298] In 2017 normaliseert de winst weer, maar die is nog altijd een pak sneller gestegen dan de CPI.

Op 30 juni 2010 werd Telenet Communications nv geliquideerd, hetgeen aanleiding gaf tot een buitengewone winst van € 1.455,3 miljoen.[299] Daarom werd er geopteerd om code 9902: “Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting” te gebruiken i.p.v. 9903: “Winst van het boekjaar vóór belasting” om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek zou vertekenen. Er werden nog twee gelijkaardige aanpassingen gedaan. In 2013 realiseerde de vennootschap een meerwaarde van € 4.440,8 miljoen, naar aanleiding van haar inbreng in Telenet Service Center bvba, welke werd gerapporteerd als uitzonderlijke opbrengst.[300] Daarom werd er geopteerd voor 9902 i.p.v. 9903. Corelio boekte in 2014 een uitzonderlijke meerwaarde bij de realisatie van activa: inbreng van de Vlaamse uitgeefactiviteiten in Mediahuis en de verkoop van Editions de l’Avenir en L’Avenir Advertising.[301] Daarom werd er ook hier geopteerd voor 9902 i.p.v. 9903.[297] Jaarrekeningen Proximus nv, 2012 & 2013.

[298] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 36, 2017.

[299] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 36, 2011.

[300] Jaarrekening Telenet Group Holding nv, p. 40, 2014.

[301] Jaarrekening Corelio nv, p. 29, 2015.