6.1. De VRT als hefboom voor een sterke audiovisuele sector en een opkomende digitale, creatieve sector in Vlaanderen

6.1.1. De VRT besteedt minimaal 15% van haar totale inkomsten exclusief ruil, Brussels Philharmonic en herstructureringskosten aan externe producties, evoluerend naar minimaal 18,25%

De VRT stelt dat ze in 2017 19,87% van de totale inkomsten in de Vlaamse productie-en facilitaire sector besteedde (ten opzichte van 18,89% in 2016). De VRT besteedde in 2017 64,5 miljoen euro aan de Vlaamse productiesector (ten opzichte van 59,2 miljoen euro in 2016) en 16,5 miljoen euro aan de Vlaamse facilitaire sector (ten opzichte van 16,4 miljoen euro in 2016). De investeringen in de productiesector stegen met 5,3 miljoen euro ten opzichte van 2016 door de uitvoering van het meerjarenplan.

De productiesector

De externe productiebestedingen vanwege de VRT gingen in 2017 naar 65 verschillende leveranciers, hoofdzakelijk uit de televisieproductiesector maar ook uit de digitale sector. De belangrijkste leveranciers (samen goed voor 97% van de bestedingen) waren: De Mensen, Woestijnvis, De Chinezen, Panenka, Hotel Hungaria, Quality Levels, Ded’s it, Studio 100, Koeken Troef!, Sylvester, De Liefhebbers, Bonka Circus, HH 107, Eyeworks/Warner Bros, Het Nieuwshuis, Sallie Gardner and Domm, Skyline Entertainment, Sputnik TV, ScheMa Producties, Borgerhoff & Lamberigts, Geronimo, Roses are blue, Zodiak / Kanakna, Deklat Binnen, Caviar, Tin Can België, Pretpraters, Jonnydepony, Small Town Heroes, Wieni en Midlife Cowboy.

De VRT had in 2017 een raamovereenkomst met De Mensen.

De facilitaire sector

80% van de bestedingen in de facilitaire sector ging in 2017 naar 29 verschillende leveranciers. De overige 20% was verdeeld over tal van “kleine” leveranciers. De belangrijkste leveranciers (samen goed voor 60% van de bestedingen) waren: Videohouse, Production Resource Group, Jan Verbeke producties, Vanhaeren Services & Scaffoldings, Het Huis, Kadenza Media, Eurogrip, Nep Belgium, Exit 399, Arf en Yes
en Novid Video Solutions.

De VRT had in 2017 een raamovereenkomst met 122 facilitaire bedrijven. Dat waren bedrijven in verschillende domeinen: cameraploegen, klankploegen, postproductiehuizen, facilitaire toelevering (studio’s, reportagewagens, bijhorend personeel),  huur camerakranen, commentatorcabines en cameraplatformen,  huur audio(visueel) materiaal, decorbouwers.

De Chinezen

Sinds oktober 2013 heeft de openbare omroep een minderheidsparticipatie van 10% in het productiehuis De Chinezen. De VRT trekt bovendien jaarlijks een budget uit voor de creatie van innovatieve content door dit productiehuis. Dat budget werd vastgelegd in een aparte innovatie-overeenkomst.

De Chinezen produceerden in 2017 onder meer deze programma’s voor de VRT: 4x7 (Canvas), Een onvergetelijke dag (Canvas), Gek en geniaal (Canvas), Radio gaga (Canvas), De kroonprinsen (Eén) , De noodcentrale (Eén) en De zoo 175 jaar (Eén, uitgezonden in het voorjaar van 2018). Gek en geniaal ontstond uit de overeenkomst voor creatieve contentinnovatie.

Media-invest Vlaanderen

De Vlaamse regering gaf eind 2017 haar goedkeuring aan PMV en de VRT om samen een joint-venture investeringsfonds op te richten voor de ondersteuning, versterking en duurzame groei van het media-ecosysteem. Op die manier kan de omroep start-ups in de mediasector meefinancieren en ondersteunen van bij hun start. De VRT en PMV zullen elk 5 miljoen euro kapitaal in het fonds storten.

Media-Invest Vlaanderen wordt een samenwerking waarbinnen de VRT haar expertise inzake media-inno- vatie, mediatechnologie en content inbrengt en PMV haar uitgebreide kennis van zaken op vlak van inves- teringsbeleid, ondernemerschap in Vlaanderen en professionalisering van bedrijven ter beschikking stelt.

De performantiemaatstaf blijkt hiermee behaald te zijn.