7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

De VRM is vertegenwoordigd in EPRA (European Platform of Regulatory Authorities). EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste omroepregulatoren behoren. Ze beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen gerelateerd aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Van 8 tot en met 10 mei 2013 nam een delegatie van de VRM deel aan de 37ste vergadering van EPRA. Aan deze vergadering namen afgevaardigden van in totaal 49 mediaregulatoren deel. Er waren eveneens waarnemers van de Europese Commissie, de Raad van Europa, het Europees Audiovisueel Observatorium en het bureau van de Vertegenwoordiger voor de Vrijheid van de Media van de OVSE.

Tijdens de plenaire vergadering werd de bescherming van minderjarigen en de rol van de openbare omroep binnen een 'connected' omgeving besproken. Er waren werkgroepen over politieke reclame, lokale en community media en een rondetafelgesprek over de toegankelijkheid van media voor mensen met een handicap.

Van 2 tot en met 4 oktober 2013 nam een delegatie van de VRM deel aan de 38ste vergadering van EPRA. De centrale thema's die werden behandeld waren het toezicht op de niet-lineaire mediadiensten en het controleren van diversiteit in een online omgeving. Er werden werkgroepen georganiseerd rond het spectrum en de 700 MHz-band, lokale en community media en politieke reclame.

7.2. Euregiolators

Euregiolators verenigt de mediaregulatoren uit het Maas-Rijngebied. Samen met de mediaregulatoren uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap, Nederland, Luxemburg en verschillende Duitse Länder maakt de VRM er deel van uit. Het doel van Euregiolators is om op een informele manier op regelmatige basis overleg te plegen aangaande een aantal mediagerelateerde thema's waarmee de verschillende regulatoren te maken hebben.

Op de bijeenkomst van 21 oktober 2013 kwamen onder meer de bescherming van minderjarigen in een digitale omgeving, community media, internetradio en de nood aan regulering alsook de problematiek van grensoverschrijdende storingen aan bod.

7.3. Working Group of EU Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services

Op 19 november 2013 nam een delegatie van de VRM deel aan de Working Group of EU Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services, die door de Europese Commissie wordt samengeroepen.

Op deze vergadering kwamen volgende thema's aan bod: de formalisering van de werkgroep, de toepassing van artikel 13 van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, het toepassingsgebied van en de uitdagingen voor on-demand mediadiensten, commerciële communicatie en de behandeling van een aantal recente dossiers waarin de Europese Commissie betrokken is.

7.4. Hearing of the promotion of European TV Films and TV series on line

Op 18 november 2013 nam een delegatie van de VRM deel aan de 'Hearing of the promotion of European TV Films and TV series on line', die door de Europese Commissie werd samengeroepen. Vertegenwoordigers van regulatoren en audiovisuele sector gingen er een debat aan over de bevordering van Europese online televisiefilms en -series.

7.5. The role of state and non-state actors in media freedom and independence

Op 7 februari 2013 nam een delegatie van de VRM deel aan de conferentie 'The role of state and non-state actors in media freedom and independence'. Vertegenwoordigers van regulatoren en audiovisuele sector gingen er een debat aan over de vrijheid en onafhankelijkheid van de media.

7.6. Werkbezoek delegatie Haute autorité de la communication audiovisuelle (Marokko)

Op 25 juni 2013 ontving de VRM een delegatie van de Haute autorité de la communication audiovisuelle uit Marokko. De VRM gaf er meer toelichting over de eigen werking.