8.4. Nieuwe uitdaging : Analyse m.bt. het huidige radiolandschap

Alle erkenningen en vergunningen van de Vlaamse particuliere radio-omroeporganisaties vervallen zoals decretaal bepaald op 25 september 2016. Dat betekent in principe dat vóór deze datum reeds via nieuwe erkenningsprocedures moet worden uitgemaakt welke particuliere radio-initiatieven na 2016 met een erkenning en de nodige frequenties, zoals vastgelegd in het Vlaams frequentieplan, zullen kunnen uitzenden.

Het departement CJSM heeft daarom een adviesopdracht met betrekking tot een behoefte- en marktanalyse van het Vlaamse radiolandschap uitgeschreven en toegekend. Het departement wil hiermee een accuraat overzicht bekomen van het huidige radiolandschap, samen met een evaluatie en marktanalyse van de radiosector. Op basis van deze studie en een peiling bij de stakeholders (omroepen, luisteraars, advertentiemarkt) zullen aanbevelingen voor het beleid worden gemaakt met het oog op de verwachtingen en behoeften, waarmee bij een nieuwe erkenningsronde kan worden rekening gehouden.

Ook de VRM wordt actief betrokken bij de uitvoering van deze adviesopdracht door de ter beschikkingstelling van nuttige documentatie en informatie en de mogelijkheid tot consultatie. De finalisering van deze studie wordt verwacht midden 2013.