7. Contacten met andere instanties

7.1. European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)

De VRM is vertegenwoordigd in EPRA (European Platform of Regulatory Authorities). EPRA is een koepelorganisatie waartoe de meeste omroepregulatoren behoren. EPRA beoogt de permanente uitwisseling van ervaringen en het aanreiken van oplossingen voor problemen die gerelateerd zijn aan de interpretatie en toepassing van de omroepregelgeving.

Een delegatie van de VRM nam van 30 mei tot en met 1 juni 2012 deel aan de 35ste vergadering van EPRA. Naast vertegenwoordigers van de omroepregulatoren woonden ook enkele waarnemers van de Raad van Europa, de Europese Commissie en het Europees Audiovisueel Observatorium de vergadering bij.

Tijdens de plenaire sessie werd de regulering van nieuwe media besproken en de toekomst van commerciële communicatie op radio en televisie. Er werden werkgroepen georganiseerd over jurisdictie, lokale en community media en de regulering van nieuws- en informatieprogramma's.

7.2. Working Group of EU Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services

Op 16 november 2012 nam een delegatie van de VRM deel aan de Working Group of EU Regulatory Authorities in the field of Audiovisual Media Services, die door de Europese Commissie wordt samengeroepen.

Op deze vergadering kwamen volgende thema’s aan bod:  media in een ‘connected’ omgeving, verslag over de toepassing van artikel 13, 16 en 17 van de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten, de interpretatieve communicatie over televisiereclame alsook de stand van zaken van de omzetting van de  Richtlijn Audiovisuele Media Diensten.

De VRM gaf er een presentatie waarin een aantal recente beslissingen werden toegelicht. 

7.3. Euregiolators

Euregiolators verenigt de mediaregulatoren uit het Maas-Rijngebied. De VRM maakt er deel van uit samen met de mediaregulatoren uit de Franse en Duitstalige Gemeenschap, Nederland, Luxemburg en verschillende Duitse Länder.

Het doel van Euregiolators is om op een informele manier op regelmatige basis overleg te plegen aangaande een aantal mediagerelateerde thema’s waarmee de verschillende regulatoren te maken hebben. 

Op 20 januari 2012 nam een delegatie van de VRM deel aan de vergadering van Euregiolators. Op de bijeenkomst kwamen onder meer de onafhankelijkheid van regulatoren, de bescherming van minderjarigen, mediawijsheid, de grenzen van zelfpromotie, de geluidssterkte bij het uitzenden van reclame en de Europese quotaregeling aan bod.

7.4. Andere contacten

Op 15 mei 2012 ontving de VRM een delegatie gestuurd door de regering van Botswana voor een werkbezoek. De delegatie onderzocht de mogelijkheid om in Botswana een onafhankelijke mediaregulator op te richten en bezocht daarom verschillende EU-landen waar onafhankelijke mediaregulatoren actief zijn. De VRM gaf een presentatie om zijn werking toe te lichten.

Op 7 september 2012 ontving de VRM een delegatie uit China voor een werkbezoek. Ook deze delegatie van de Chinese overheid onderzocht hoe een onafhankelijke mediaregulator kan worden opgericht. De VRM gaf ook hier een presentatie over zijn werking.