1.2.3. Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen doet uitspraak over

 • programma's die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten
 • programma's die aansporen tot haat en geweld
 • programma's waarin discriminatie voorkomt tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen
 • commerciële communicatie met pornografische inhoud of nodeloos geweld

De kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen is samengesteld uit negen leden waarvan vier leden beroepsjournalist zijn. De kamer wordt voor de behandeling van klachten over artikel 42, 44, 45, 72, 5° en artikel 180, tweede lid van het Mediadecreet uitgebreid met twee deskundigen met minstens vijf jaar beroepservaring in de domeinen 'kinderpsychologie', 'kinderpsychiatrie' of pedagogie en twee deskundigen vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen.

In de huidige samenstelling bestaat de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen uit:

 • Leden
  • Jan Kamoen, voorzitter
  • Leen d'Haenens, ondervoorzitter
  • Marcel Van Nieuwenborgh
  • Hubert Van Humbeeck
  • Tom Van Poppel
  • Désirée De Poot
  • Dirk Voorhoof
  • Luc Hellin
  • Rik Otten
 • Toegevoegde leden
  • Nadine Balduck
  • Frieda Fiers
  • Hendrik Jozef Bloemen
  • Beatrijs Nielandt

Kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen

 

Van links naar rechts: Luc Hellin, Leen d'Haenens, Dirk Voorhoof, Tom Van Poppel, Désirée De Poot, Rik Otten, Jan Kamoen, Hubert van Humbeeck. Marcel Van Nieuwenborgh en de toegevoegde leden ontbreken op de foto.