Voorwoord

De Vlaamse mediasector heeft een woelig jaar 2011 achter de rug.  De dreigende economische crisis, die als een zwaard van damocles boven onze hoofden zweeft, het steeds wijzigende medialandschap en de technologische evoluties zorgen ervoor dat mediahuizen die in Vlaanderen opereren zichzelf en hun toekomst in vraag (moeten) stellen.

De technologische evoluties kunnen zowel een bedreiging als een opportuniteit zijn voor onze Vlaamse mediasector. Kijkers krijgen steeds meer de mogelijkheid om reclame door te spoelen. En hoewel in het verleden heel wat ‘non-believers’ orakelden dat het wel niet zo’n vaart zou lopen, komen nu steeds meer studies aan de oppervlakte waaruit blijkt dat de Vlaamse televisiekijker wel degelijk reclame skipt. De kijker beslist trouwens zelf waar, wanneer en op welk toestel hij de uitzendingen bekijkt. Het bekijken van televisie-uitzendingen is niet meer gebonden aan een plaats, een tijdstip of een specifiek mediatoestel. Vandaag de dag bekijken we onze programma’s op een klassieke televisie, via een tabletcomputer of zelfs op het minuscule schermpje van onze gesofisticeerde smartphone. Via second screen-toepassingen krijgt de kijker trouwens ook de mogelijkheid om op een interactieve manier naar televisie te kijken. Steeds meer zien we dat televisiezenders de mogelijkheden van die second screen-toepassingen ontdekken.

Het afgelopen jaar stonden de regionale televisieomroepen aan de klaagmuur. De hoofdredacteurs van de regionale televisiezenders schreven een open brief aan minister van Media Lieten, waarin ze om steun vroegen om hun decretaal toegewezen taak in de toekomst verder te kunnen uitvoeren. Op initiatief van de minister werd dan weer een oplossing gevonden voor de patstelling tussen de dienstenverdeler Telenet en de regionale televisiezenders.
Echter, de toekomst van de regionale televisiezenders zal in de komende maanden zeker nog een ‘topic’ zijn, er werd dan ook een werkgroep opgericht die moet nagaan hoe de regionale televisiezenders op termijn leefbaar kunnen blijven.

2012 belooft een nog intenser jaar te worden. Voor de Vlaamse televisiesector kunnen we zelfs over een sleuteljaar spreken, misschien wel het belangrijkste televisiejaar sinds de start van de commerciële omroep VTM in 1989. De machtsverhoudingen binnen de (commerciële) televisiemarkt staan namelijk onder druk door de overname van VT4 en VijfTV. Er staat ons niet alleen een spannende strijd te wachten om de kijkers, evenzeer een strijd om de advertentie-inkomsten. Eveneens wordt het uitkijken naar de impact van het derde kanaal voor de openbare omroep.  

Binnen deze veranderde en veranderende omgeving wil de VRM een baken van continuïteit zijn, een onafhankelijke toezichthouder die er in het belang van de Vlaamse kijkers en luisteraars op toe ziet dat de mediaregelgeving beschreven in het Mediadecreet in Vlaanderen nageleefd wordt. Maar eveneens een toezichthouder die de actuele evoluties proactief opvolgt en mogelijke problemen signaleert.

 

Katia Segers,                                                                                    Joris Sels,
voorzitter raad van bestuur                                                             gedelegeerd bestuurder