Beoordelingscommissie (i.k.v. stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 legt de modaliteiten vast van de stimuleringsregeling voor de Vlaamse audiovisuele sector.

Artikel 9 van dit besluit stelt dat de Vlaamse Regulator voor de Media binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de aanvragen als coproductie, de ontvankelijke coproductieprojecten voor advies voorlegt aan een beoordelingscommissie die de VRM heeft benoemd. Deze beoordelingscommissie bestaat uit zes leden die het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) op een dubbele lijst voordraagt.

De beoordelingscommissie geeft de VRM uiterlijk op 15 maart van elk kalenderjaar een niet-bindend advies met het oog op erkenning van coproductieprojecten.

De leden van de beoordelingscommissie zijn:

  • Raf Butstraen
  • Jan Temmerman 
  • Jeanine Hage
  • Ilse Somers
  • Stefan Rycken
  • Miel Van Hoogenbemt