De regulatoren van de elektronische communicatienetwerken keuren de herziene tarieven voor toegang tot de kabel definitief goed

Brussel, 19 februari 2016 - De CRC (Conferentie van Regulatoren voor de elektronische- Communicatiesector) heeft de herziene tarieven goedgekeurd die Brutélé, Nethys (VOO), en Telenet mogen factureren aan de operatoren die breedband- en televisiediensten wensen aan te bieden via de kabel. De Europese Commissie formuleerde een reeks opmerkingen op het ontwerp tariferingsbesluit, maar gaf de CRC wel groen licht om ermee verder te gaan. De CRC heeft rekening gehouden met de opmerkingen en de herziene tarieven definitief vastgelegd.

Om de concurrentie aan te zwengelen op het niveau van gebundelde aanbiedingen met televisie en breedbandinternet via de kabel en de consumenten kwaliteitsvolle telecomdiensten te bieden tegen aantrekkelijke prijzen, heeft de CRC (waarin de Vlaamse Regulator voor de Media, de Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT zetelen) in 2011 een reeks verplichtingen opgelegd aan de operatoren met een sterke machtspositie op de markt. Zo moeten zij hun netwerk openstellen voor de alternatieve operatoren om concurrerende aanbiedingen te ontwikkelen.

Dit kader is concreter ingevuld in beslissingen van de CRC van september en december 2013, waarin de tarifaire en kwalitatieve aspecten van de openstelling van de kabel zijn vastgelegd. Sedertdien bestaat er in België een volledig regelgevingskader dat de kabelnetten openstelt voor de alternatieve operatoren.

Een reeks ontwikkelingen op de markt (bijv. extra diensten zoals wifi-hotspots en -homespots, televisie op een tweede scherm en premium content) hebben de regulatoren aangezet de tariefvoorwaarden inzake kabeltoegang te herzien. De beslissingen van de CRC betreffende de herziening van de prijzen voor kabeltoegang passen nog altijd een "retail minus"-methode toe, waarbij de waarde van de voormelde extra diensten wordt afgetrokken van de retailprijs voordat de minus wordt toegepast. Ook de waarde van de modems en decoders wordt van die prijs afgetrokken. Bovendien is de manier gewijzigd waarop bij de berekening van de minus zelf rekening wordt gehouden met de promoties. De herziening van de berekening van de toegangsprijzen waartoe aldus besloten is, leidt tot een vermindering van de toegangsprijzen die een alternatieve operator aan een kabeloperator moet betalen in vergelijking met de toegangsprijzen in 2013 vastgelegd.

Het ontwerpbesluit werd begin januari 2016 genotificeerd aan de Europese Commissie, die hierover op 5 februari 2016 een reeks opmerkingen formuleerde, maar de CRC wel groen licht gaf om het ontwerp besluit definitief aan te nemen mits inachtneming van deze commentaren. Het tariferingsbesluit, zoals aangepast na de commentaren van de Europese Commissie, zal in werking treden op 1 mei 2016.

Rekening houdende met het advies van de Europese Commissie zullen de regulatoren zich nu prioritair toeleggen op een nieuwe marktanalyse.

maandag, 22 februari 2016