Waarschuwing voor nv DPG Media (VTM): ontbreken sponsoridentificatie

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen (19 maart 2024, 17u-23u) van zes verschillende televisieomroeporganisaties, waaronder de uitzendingen van VTM (nv DPG Media).

Daarbij wordt vastgesteld dat twee sponsorvermeldingen werden uitgezonden die geen duidelijk identificerende element als sponsor bevatten.

Artikel 91, eerste lid, 3° van het Mediadecreet bepaalt dat kijker duidelijk moet worden gewezen op het bestaan van een sponsoringovereenkomst. Een sponsorvermelding dient daartoe een duidelijk identificerend element te bevatten: een duidelijk logo en/of auditieve en/of geschreven tekst.

Nv DPG Media erkent het ontbreken van het sponsorlogo bij de betroffen sponsorvermeldingen en excuseert zich voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat, op het ogenblik van de voorliggende feiten, kort voordien geen dergelijke inbreuken bij nv DPG Media werden vastgesteld.

De VRM besluit nv DPG Media te waarschuwen voor deze inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
nv DPG Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 juni 2024
Beslissingsnummer:
2024-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek