VRM legt nv Play Media een boete op van 25.000 euro (Play4 – Celebrity Masterchef)

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de lineaire uitzendingen van ‘Celebrity Masterchef’ (18 september 2023, 21u10-22u25, Play4).

Sponsoring

Bij het programma worden meerdere sponsorboodschappen uitgezonden. Zo ook voor de ‘Philips’ Airfryer Combi XXL.

Tijdens de uitzending van de bewuste aflevering wordt aan de kandidaten een proef opgedragen die volledig in het teken staat van de ‘Philips’ Airfryer Combi XXL. De zendtijd van deze opdracht bedraagt 17 minuten.

Uit het onderzoek en de beelden blijkt dat er sprake is van een structurele sponsorovereenkomst. Het bestaan daarvan wordt niet betwist door Play Media.

De VRM oordeelt dat de keuze voor de kookopdracht met het specifieke toestel onmiskenbaar het gevolg is van een bewuste redactionele keuze waarbij rekening werd gehouden met het bestaan van een belangrijke sponsorovereenkomst. De omroeporganisatie geeft zelf aan dat de commerciële samenwerking met ‘Philips’ er net in bestaat dat er door de sponsor zes integraties in de hele reeks gevraagd worden, waarop de redactie ervoor gekozen heeft om een volledige koopopdracht met de ‘Philips’ Airfryer in te lassen.

Door een volledige programma-onderdeel op te hangen aan het uitsluitend gebruik van een product van een sponsor om op die manier tegemoet te komen aan een sponsorovereenkomst, die aan de redactie oplegt een welbepaald aantal integraties van de sponsor in de hele programmareeks in te bouwen, kan de VRM niet anders dan besluiten dat er in de betrokken aflevering sprake is van duidelijke beïnvloeding door de sponsor waardoor de verantwoordelijkheid en de redactionele onafhankelijkheid van de omroeporganisatie worden aangetast.

Bijgevolg heeft Play Media de bepalingen van artikel 91, 1°, van het Mediadecreet geschonden.

Productplaatsing

De VRM oordeelt dat in de uitzending ook sprake is van specifieke aanprijzingen van het toestel, die aansporen tot aankoop. De VRM verwijst hiervoor naar de link tussen de sponsorboodschap en het gebruik van het product in het programma, de meermaals positieve commentaren over het toestel en het succesvolle verloop van de opdracht waarbij de mogelijkheden van het gebruik van het toestel uitgebreid aan de kijker worden getoond.

De VRM stelt eveneens dat het product overmatige aandacht krijgt door de gehele integratie van het toestel in de kookopdracht, de veelvuldige keren dat het toestel besproken wordt en het bijna voortdurend en prominent in beeld komen tijdens de hele 17 minuten durende uitvoering van de opdracht.

Bijgevolg heeft Play Media ook de bepalingen van artikel 100, §1, 2° en 3°, van het Mediadecreet geschonden.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met de ernst van de inbreuk, het feit dat de inbreuk plaatsvond in prime time waardoor een groot aantal kijkers werd bereikt en het gegeven dat de omroeporganisatie vorig jaar nog gesanctioneerd werd omwille van een gelijkaardige inbreuk wat sponsoring betreft (beslissing 2022/035 - Topmakelaars).

De VRM besluit een administratieve geldboete van 25.000 euro op te leggen.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Play Media
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 2 januari 2024
Beslissingsnummer:
2023-054
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek