Procedure op tegenspraak (vzw Radio Candy) stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

Bij beslissing 2023-001 (9 januari 2023) heeft de algemene kamer van de VRM een inbreuk vastgesteld bij Radio Candy, dit op artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet. Radio Candy werd hierbij in gebreke gesteld en opgedragen om de toestand te regulariseren. Uiterlijk op 1 maart 2023 diende Radio Candy aan alle voorschriften te voldoen.

In het kader van de opvolging van de eerdergenoemde beslissing heeft de onderzoekscel van de VRM op 7 maart 2023 ter plaatse vastgesteld dat Radio Candy gebruik maakt van de haar toegewezen zendmogelijkheden. Bijgevolg wordt de opgestarte procedure tegen vzw Radio Candy stopgezet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Candy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 5 april 2023
Beslissingsnummer:
2023-007
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek