VZW Radio Candy dient zich uiterlijk tegen 1 maart 2023 te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden

Overzicht van de feiten:

Radio Candy werd met ingang van 1 januari 2018 erkend als lokale radio-omroeporganisatie voor Frequentiepakket 47: lokaliteit Brussel 106.5 MHz, dit bij ministerieel besluit van 1 december 2017. Radio Candy diende bijgevolg uiterlijk op 1 januari 2019 uitzendingen te verzorgen op de haar toegewezen frequentie.

Bij controles op 10 oktober 2022 en 7 november 2022 heeft de onderzoekscel van de VRM echter vastgesteld dat Radio Candy geen uitzendingen meer verzorgt.

Radio Candy erkent dat zij geen gebruik maakt van haar zendmogelijkheden voor de lokaliteit Brussel 106.5 MHz maar maakt zich sterk dat zij de uitzendingen op 26 februari 2023 zal kunnen hervatten.

 

Beoordeling door de VRM:

Lokale radio-omroeporganisaties hebben tot taak, nadat ze hun erkenning hebben ontvangen, om een verscheidenheid van programma’s te brengen en in FM uit te zenden voor het toegewezen verzorgingsgebied, gebruikmakend van de hen toegewezen zendmogelijkheden.

In geval van het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden of het verkeerd gebruiken ervan, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de algemene kamer van de VRM de erkenning van een lokale radio-omroeporganisatie kan schorsen of opheffen.

Een opheffing moet evenwel altijd worden voorafgegaan door een ingebrekestelling die de omroeporganisatie de kans biedt aan alle voorschriften te voldoen en waarbij zij over een regularisatietermijn van ten minste een maand dient te beschikken.

De VRM besluit dat Radio Candy, door de haar toegekende frequentie onbenut te laten, niet voldoet aan haar uitzendverplichtingen. Er wordt bijgevolg een inbreuk vastgesteld op artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet. Radio Candy krijgt uiterlijk tot 1 maart 2023 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van de haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Radio Candy
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 januari 2023
Beslissingsnummer:
2023-001
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek