VRM legt VTM boete op van 2.500 euro voor het uitzenden van een niet conforme sponsorboodschap

De VRM controleerde de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties (19 oktober 2014, 18u-24u), waaronder VTM.

Sponsoring

Tijdens de controle zendt VTM een sponsorboodschap uit voor Côte d’Or. De sponsorboodschap toont het product ‘Mignonette Noir Praliné’ en de verpakking van het product. Op de verpakking in de spot wordt het woord ‘NIEUW’ vergroot, in duidelijk leesbare letters weergegeven.

De decreetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen sponsorboodschappen enerzijds en reclameboodschappen anderzijds. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het onderscheidend criterium tussen beide de boodschap van de sponsorvermelding is. Zo mag een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline voldoet hieraan omdat deze niet aanzet tot consumptie.

De VRM stelt vast dat de sponsorboodschap van Côte d’Or veel meer bevat dan de toegelaten louter imago-ondersteunende slogan. De sponsorvermeldingen bevatten promotionele elementen die aanzetten tot consumptie, in de vorm van het specifieke woordgebruik ‘NIEUW’. Bovendien heeft de sponsor in dit geval in de sponsorvermeldingen ook wijzigingen aangebracht aan de originele verpakkingen, zoals die in de handel te verkrijgen zijn.  Zo is onder meer het lettertype van het woord ‘NIEUW’ vergroot waardoor die vermelding nog extra geaccentueerd wordt.

De VRM besluit VTM hiervoor een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen.

Commerciële communicatie - suikerhoudend snoepgoed

De VRM stelt eveneens vast dat er naast de spot voor Côte d'Or ook een spot voor Leonidas wordt uigezonden. Het betreft in beide gevallen commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed. Het logo dat gedurende de hele uitzending van commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet worden uitgezonden, ontbreekt echter.

Medialaan erkent dat op commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed (zoals in het geval van de sponsorvermelding van Côte d’Or en Leonidas) een gestileerd logo van een tandenborstel moet worden opgenomen. Medialaan stelt maatregelen te hebben genomen om dit soort zaken in de toekomst te vermijden.

De VRM besluit Medialaan te waarschuwen voor deze overtreding. De VRM houdt er rekening mee dat Medialaan intussen maatregelen heeft genomen om dergelijke inbreuken in de toekomst te vermijden.

Alleenstaande reclameboodschappen

De onderzoekscel van de VRM stelt vast dat tijdens de onderzochte periode in totaal dertien reclameblokken worden uitgezonden met meerdere gegroepeerde reclameboodschappen.

Daarnaast wordt buiten deze reclameblokken driemaal een alleenstaande reclameboodschap uitgezonden.

Het Mediadecreet bepaalt dat afzonderlijke reclame- en telewinkelspots een uitzondering moeten blijven. Eén afzonderlijke reclamespot is toegestaan. 

Medialaan geeft aan dat één spot specifiek als single spot verkocht werd. De overige reclameblokken stonden open voor verschillende adverteerders, maar bevatten, wegens gebrek aan interesse bij de adverteerders, slechts één spot.

De VRM besluit dat Medialaan aantoont dat de reclameblokken werden opengesteld voor meerdere adverteerders. De omroeporganisatie maakt aannemelijk dat zij een beroep kan doen op de uitzonderingsgrond zoals bepaald in artikel 79, § 2, tweede lid, 3°, van het Mediadecreet.

Mediadecreet

"In dit decreet wordt verstaan onder:

41° sponsoring: elke bijdrage van een publieke of particuliere onderneming, een overheid of een natuurlijke persoon die zich niet bezighoudt met het aanbieden van omroepdiensten of mensen met de vervaardiging van audiovisuele of auditieve producties, aan de financiering van omroepdiensten of programma's met het doel zijn of haar naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid te geven."

"Commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed moet op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie, naar rato van een tiende van de hoogte van het filmbeeld, verhoudingsgewijs weergegeven zoals hierna afgebeeld."

"§ 2. Afzonderlijke reclame- en telewinkelspots blijven een uitzondering. Een afzonderlijke reclame- of telewinkelspot is toegestaan per televisieomroepprogramma per dag.

Daarnaast zijn afzonderlijke reclame- en telewinkelspots toegestaan:

1° in uitzendingen van sportevenementen;

2° als er een langdurige spot wordt uitgezonden van minimaal twee minuten;

3° als een omroeporganisatie er niet in geslaag is voor een specifiek reclameblok meer dan een reclame- op telewinkelspot te verkopen, bij gebrek aan interesse van de klanten".

Afbeeldingen

afbeelding suikerhoudend snoepgoed
afbeelding suikerhoudend snoepgoed
Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Medialaan
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 3 februari 2015
Beslissingsnummer:
2015-003
Type procedure:
Beslissing