1.5 Convergentie en crossmedialiteit

Convergentie van verschillende mediaplatformen en crossmedialiteit van merken werd in dit rapport vroeger besproken als een tendens. In 2016 moeten we vaststellen dat dit meer en meer een realiteit is.

Spelers ontplooien activiteiten op verschillende delen van de markt om het hoofd te bieden aan de toenemende concurrentie. De lijnen tussen de verschillende traditionele media vervagen.

Crossmedialiteit en convergentie worden vaak in één adem genoemd. Er wordt hieronder toch getracht een onderscheid te maken tussen beide. Hierbij geldt als uitgangspunt dat bij crossmedialiteit eenzelfde mediacontent of merk beschikbaar gesteld wordt via verschillende mediavormen. Bij convergentie groeien de platformen naar elkaar toe zodat een mengvorm ontstaat waarbij geen duidelijk onderscheid meer gemaakt kan worden tussen de originele platformen. Dit wordt geïllustreerd in onderstaande Figuur 9.

Figuur 9: Verschil crossmedialiteit en convergentie - schematisch voorbeeld - tekstuele beschrijving figuur 9

Hieronder worden verschillende voorbeelden van crossmedialiteit en convergentie binnen de Vlaamse mediasector besproken.