Tekstuele beschrijving figuur 10 - mediaconcentratierapport 2015

De tekening beschrijft het verschil tussen crossmedialiteit en convergentie.

Het bovenste deel behandelt crossmedialiteit. Hierbij worden 2 verzamelingen, namelijk televisie en internet, naast elkaar getekend. Tussen de 2 verzamelingen lopen er 2 wederkerige pijlen.

Het onderste deel behandelt convergentie. Opnieuw zijn er 2 verzamelingen, namelijk tv en internet, maar overlappen zij elkaar met een doorsnede die duidt op Web tv. De 2 pijlen wijzen naar elkaar en naar de doorsnede.