Licentieronde digitaal radio-omroepnetwerk + informatievergadering op 17 juli

De Vlaamse Regering publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018 de oproep tot het indienen van kandidaturen voor een tweede licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk.

Door dit omroepnetwerk verdubbelt de capaciteit voor bijkomende particuliere digitale radio-omroepen die kunnen uitzenden voor de Vlaamse Gemeenschap. Vandaag zenden reeds 9 radiozenders (en binnenkort nog 3 extra zenders) uit via het etheromroepnetwerk onder de licentie van Norkring België, naast de 8 digitale kanalen van de VRT-radio.

De kandidaturen moeten ingediend worden bij de VRM binnen een termijn van 60 dagen na de publicatie van de oproep, ten laatste op 17 augustus 2018. Ook de gehele verdere procedure zal via de VRM verlopen en zal normaliter voor eind oktober 2018 worden afgerond.

De licenties worden toegekend voor een termijn van 15 jaar, die éénmalig met 15 jaar kan worden verlengd.

Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het verkrijgen van de licentie is beschikbaar bij de bijgevoegde documenten aan dit bericht. Voor de inzage en het consulteren van de technische bijlagen bij RRC2006, die omwille van contractuele redenen niet kunnen worden gepubliceerd, kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de VRM ([email protected]).

Informatievergadering licentieronde DAB+

Op dinsdag 17 juli 2018 om 10u00 organiseert de VRM een informatievergadering (locatie: Koning Albert II-laan 20 te Brussel) inzake de procedure voor het verkrijgen van een licentie voor een digitaal radio-omroepnetwerk. Kandidaten krijgen er toelichting bij de procedure en antwoorden op mogelijke vragen. Geïnteresseerden worden verzocht zich in te schrijven en ook eventuele vragen op voorhand schriftelijk te bezorgen aan de VRM ([email protected]).

In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2018 verscheen de oproep tot het indienen van kandidaturen voor het verkrijgen van een licentie voor een bijkomend radio-omroepnetwerk. De publicatie betekent de start van de procedure, die volledig in handen is van de VRM, en die normaliter voor eind oktober 2018 wordt afgerond.