Aanvraag tijdelijke zendvergunning

De VRM kan naar aanleiding van evenementen en voor experimenten in het teken van het uittesten van nieuwe technologieën een tijdelijke zendvergunning uitreiken voor de duur van het evenement.

Aangezien het onderzoek van de ingediende dossiers tijdrovend is, vraagt de VRM om de aanvraag maximaal 12 en minimaal 9 weken voor de aanvang van het initiatief in te dienen.

Op 1 maart 2021 publiceerde de VRM een nieuwsbericht op de site m.b.t. aanvraag tijdelijke zendvergunning. Een tijdelijke regeling werd uitgewerkt in het kader van de coronacrisis.

Op 1 juli 2021 publiceerde de VRM een nieuwsbericht op de site m.b.t. het aanvragen van tijdeljke zendvergunningen voor evenementen die plaatsvinden na 1 oktober 2021.

Te betalen recht

Het besluit van 21 april 2017 van de Vlaamse Regering houdende diverse uitvoeringsbepalingen over de netwerken lokale radio-omroeporganisaties en houdende wijziging van diverse besluiten over radio-omroep werd in het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2017 gepubliceerd.

Artikel 33 van dat besluit bepaalt dat voor een tijdelijke zendvergunning een recht van 100 euro wordt aangerekend, dat vooraf betaald wordt op het rekeningnummer van de Vlaamse Regulator voor de Media.

De Vlaamse Regulator voor de Media zal een betaaluitnodiging sturen aan de aanvragers ter vereffening van het verschuldigde bedrag

Aanvraagformulier en bijkomende toelichting

Aanvraagformulier tijdelijke zendvergunning

Toelichting bij het aanvragen van een tijdelijke zendvergunning