Aanvraag tijdelijke zendvergunning

Gezien het Overlegcomité weinig tot geen versoepelingen toestond ten gunste van de cultuur-, evenementen- en bioscoopsector heeft de VRM beslist opnieuw het uitzonderingsregime toe te passen dat in 2020 ook tijdelijk van kracht was voor tijdelijke zendvergunningen. Voor evenementen die ten vroegste plaatsvinden op 1 april 2021 kunnen tijdelijke zendvergunningen worden toegekend voor ten hoogste zes weken.  Dit is aanzienlijk langer dan de termijn die tot nu toe gebruikelijk was.  Op die manier krijgen organisatoren van evenementen die door de coronacrisis niet konden plaatsvinden, de mogelijkheid om hun evenement te vervangen door bijvoorbeeld een drive-in bioscoop.  Belangrijk hierbij is wel dat: 

  • Er geen mogelijkheid bestaat tot verlenging van deze maximale termijn.
  • Eénmaal een tijdelijke zendvergunning is uitgereikt, er voor een evenement dat in dezelfde periode op dezelfde locatie plaatsvindt, geen nieuwe tijdelijke zendvergunning kan worden afgeleverd.
  • Voor zendvergunningen die reeds toegekend zijn voor evenementen die plaatsvinden vanaf ten vroegste 1 april 2021, kan eventueel een vraag tot verlenging van de oorspronkelijke duur in aanmerking genomen worden.  Daarvoor dient dan wel een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
  • VRM vraagt om zoveel mogelijk de aanvraagtermijn van minimaal 9 weken te respecteren zodat de geldende afspraken uit het samenwerkingsakkoord kunnen nageleefd worden. Uitzonderlijk zullen echter aanvragen in aanmerking worden genomen die minimaal 4 weken voor de aanvang van het initiatief worden ingediend. 

Deze versoepeling is een uitzondering op het geldende reglement omwille van de uitzonderlijke situatie. Deze versoepelde regeling zal worden toegepast zolang de sector een economische impact ondervindt van de coronacrisis. Nadien zullen de gewone criteria opnieuw gehanteerd worden bij de behandeling van de aanvraag.

Aanvraagformulier tijdelijke zendvergunning

maandag, 1 maart 2021