1.4. Aandacht voor diversiteit in personeelsbeleid

1.4.1. Streven van de VRT m.b.t. de samenstelling van het personeelsbestand

Het aandeel vrouwen in het personeelsbestand was eind 2020 41,1% (ten opzichte van 40,2% eind 2019). De VRT haalt zo het streefcijfer (tegen 2020: 40%). In het midden- en hoger kader steeg het aandeel vrouwen tot 42,3% eind 2020 (ten opzichte van 40,3% eind 2019) (streefcijfer tegen 2020: 33%). De VRT is genderneutraal in haar handelen ten aanzien van haar personeel en met iedereen met wie ze in contact komt. 

De VRT streefde in 2020 ook naar een meer diverse samenstelling van haar personeelsbestand.

  • Op basis een interne meting (via de Medische dienst en Dienst Welzijn), bleek dat eind 2020 1,9% van het VRT-personeelsbestand personen met een beperking waren (streefcijfer: 1,8% tegen 2020).
  • Eind 2020 bedroeg het aandeel personen met een migratieachtergrond 3,5% van het VRT-personeelsbestand (ten opzichte van 3,3% in 2019). Daarmee werd het streefcijfer (4% tegen 2020) niet gehaald. Door de beperkte instroom van nieuw talent kon de VRT de voorbije jaren onvoldoende dit aandeel omhoog brengen.

Medewerkers die al langer in dienst zijn, konden hun diversiteitscompetenties verbeteren via het volgen van workshops (in 2020 wegens de coronacrisis meestal webinars). De sessies werden telkens afgestemd op verschillende afdelingen. Rechtstreekse aanbevelingen van kijkers met een diversiteitsprofiel werden bezorgd aan verschillende programmamakers. Met een interne wedstrijd voor programmamakers (Diversiteitstrofee) werden diversiteitsinspanningen gestimuleerd en gedeeld met collega’s.

Met uitzondering van het onderdeel inzake personeel met een migratieachtergrond blijken de overige onderdelen van de performantiemaatstaf behaald te zijn.

 

1.4.2. De VRT organiseert 10 bezoldigde opleidingsstages per jaar zolang evenredige arbeidsdeelname niet is bereikt

  • De VRT onderhield contacten met de verantwoordelijken voor schoolstages en diversiteit in hogescholen. Via gestructureerd overleg met verschillende vertegenwoordigers van de hogescholen werden de bestaande samenwerkingen verder verbeterd.
  • De VRT bood 9 ervaringsstages aan (norm: 10): 8 voor personen met een migratie-achtergrond en 1 voor een persoon met een arbeidshandicap. (De voorziene tweede ervaringsstage voor een persoon met een handicap kon niet worden ingevuld. Door de opgelegde maatregelen in de bestrijding van het coronavirus, kon de VRT de noodzakelijke begeleiding niet verzekeren. Voor de veiligheid en wegens de gezondheidsrisico’s van deze kwetsbare persoon zelf kon de stage dan ook niet doorgaan.)

Het behalen van deze performantiemaatstaf bleek niet mogelijk door de opgelegde maatregelen in de bestrijding van het coronavirus.