Het jaarverslag in een notendop

In 2011 nam de algemene kamer van de VRM 33 beslissingen.  Het zwaartepunt van de beslissingen handelde over ‘commerciële communicatie’ zoals het uitzenden van alleenstaande reclameboodschappen, sponsorvermeldingen bij een journaal en de herkenbaarheid van televisiereclame en productplaatsing.

Bij de beslissingen van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen stonden de technische maatregelen centraal die moeten waarborgen dat minderjarigen geen programma’s kunnen bekijken die schade kunnen toebrengen aan hun fysieke, mentale of zedelijke ontwikkeling. Zowel bij de True Blood- als bij de Ken Park-beslissing oordeelde de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen dat de door de omroepen genomen technische maatregelen onvoldoende waren om te waarborgen dat minderjarigen normaliter niet naar het programma konden kijken.

De True Blood- en Ken Park-beslissing heeft de VRM er toe aangezet om een overlegvergadering te organiseren met alle televisieomroepen en dienstenverdelers. Op deze overlegvergadering werd de specifieke regelgeving besproken en kwamen de technische mogelijkheden tot zender- en programmabeveiliging ter sprake, evenals het verschil tussen analoge en digitale televisie, mogelijke leeftijdsclassificatie- en inhoudsbeoordelingssystemen, de informatieverstrekking naar de kijker toe en de relatie tussen de dienstenverdelers en de omroepen.

Naast deze algemene overlegvergadering werden nog verscheidenen andere overlegmomenten georganiseerd.

In 2011 werden ook de marktanalysebesluiten gepubliceerd.  Met deze besluiten werd het kader gecreëerd om alternatieve operatoren toe te laten op het netwerk van de dominante operatoren.  De VRM is er van overtuigd dat deze nieuwe regels een impact zullen hebben op het televisieomroeplandschap en het aanbod.

In het jaarverslag wordt ook aandacht besteedt aan de interne werking van de VRM.  In het kader van de organisatiebeheersing werd in 2011 een auditopdracht uitgevoerd door de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA). Hierbij werd het organisatiebeheersingssysteem van de VRM geëvalueerd en gevalideerd. Uit het rapport blijkt dat de VRM in de top tien van de best scorende entiteiten van de Vlaamse overheid staat. De VRM heeft als kleine en jonge entiteit dan ook een zeer goede score behaald.

Tot slot van het jaarverslag situeert de VRM enkele nieuwe uitdagingen en worden bedenkingen en aanbevelingen geformuleerd. Zo stelt de VRM een decreetsaanpassing voor m.b.t. wijzigingen van het klokuur, wordt stilgestaan bij het aanvragen van een tijdelijke zendvergunning en wijst de VRM ook op de bevoegdheidsoverdracht aangaande de prijscontrole op teledistributie.