Toezichtsrapport VRT - 2010

Jaarlijks publiceert de Vlaamse Regulator voor de Media een toezichtsrapport op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

Uit het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media blijkt dat de VRT in 2010 het overgrote deel van de in de beheersoverenkomst opgesomde doelstellingen behaalt.  Voor het werkingsjaar 2010 werd de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep dan ook goed nageleefd.

De VRM stelt wel vast dat er onvoldoende televisieprogramma's werden ondertiteld. De beheersovereenkomst stelt dat in 2010 95% van de programma's ondertiteld mosten worden, het globale ondertitelingsaanbod bedroeg echter 88%.