Toezichtsrapport VRT - 2009

Toezichtsrapport 2009 op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.