Thesisprijs

Op de hoogte blijven van deze editie van de Thesisprijs? Dat kan vanaf nu ook op de Thesisprijs-pagina op Facebook! Met een "vind ik leuk" op de pagina ontvang je als eerste alle info!


Thesisprijs 2018 van de Vlaamse Regulator voor de Media! 

Voor de achtste maal organiseert de Vlaamse Regulator voor de Media zijn Thesisprijs. Met deze prijs wil de VRM het onderzoek stimuleren naar onderwerpen die aansluiten bij zijn werkzaamheden / werkterrein.

Thema en voorwaarden

De thesis/masterproef behandelt een onderwerp dat aansluit bij de werkzaamheden / het werkterrein van de Vlaamse Regulator voor de Media. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de mediaregelgeving en -bewaking, de verschillende vormen van commerciële communicatie op radio / televisie, mediaconcentratie, evoluties in de journalistiek / mediasector, bescherming van minderjarigen…. (niet-exhaustief)

Elke student(e) die afstudeert in een media-, marketing-, economische-, communicatiegerichte of juridische opleiding (niet-exhaustief) kan met zijn of haar thesis/masterproef waarvoor men minstens 15/20 heeft gehaald, in het jaar van zijn of haar promotie deelnemen aan de “Thesisprijs Vlaamse Regulator voor de Media”.

De thesis/masterproef is in het Nederlands of Engels geschreven.

De Thesisprijs staat open voor hogeschool- en universiteitsstudenten en voor master-na-master-studenten. Doctoraatsverhandelingen kunnen niet deelnemen aan de Thesisprijs van de VRM. 

Indienen

De inzending moet de VRM ten laatste bereiken op 1 oktober 2018.

De VRM dient volgende gegevens te ontvangen:

  • 1 digitale versie van de thesis / masterproef
  • een korte samenvatting van de thesis (maximaal 3 A4-pagina's)
  • een kopie van de puntenkaart waaruit blijkt dat de student minstens 15/20 heeft gehaald
  • de richtlijn van de onderwijsinstelling m.b.t. het schrijven van de thesis / masterproef
  • contactgegevens van de indiener (naam, adres, telefoonnummer en mailadres)

Inschrijven kan per e-mail: francis [dot] soulliaert [at] vrm [dot] vlaanderen [dot] be

Prijsuitreiking

De deelnemers aan de Thesisprijs worden uitgenodigd op de prijsuitreiking. De drie laureaten geven op de prijsuitreiking een mondelinge presentatie van hun afstudeerwerk.

Prijzen

De winnaar ontvangt een geldprijs van 1.000 euro, de tweede 600 euro en de derde 400 euro.

Het volledige reglement kunt u op deze pagina nalezen.


Op de hoogte blijven van deze editie van de Thesisprijs? Dat kan vanaf nu ook op de Thesisprijs-pagina op Facebook! Met een "vind ik leuk" op de pagina ontvang je als eerste alle info!