6. Toezicht beheersovereenkomst VRT

6.1. Rapportering werkingsjaar 2011

De VRM publiceerde in 2012 het vijfde jaarlijks rapport in het kader van het toezicht op de naleving van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep. Het rapport had betrekking op het werkingsjaar 2011.

In het eerste deel van het rapport werden de performantiemaatstaven, zoals opgenomen in de beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap, besproken. In het tweede deel werden afgeleide performantiemaatstaven uit de beheersovereenkomst geanalyseerd. Tot slot werd door de VRM de aanbeveling geformuleerd om een permanent meetsysteem in het kader van de performantiemaatstaven verder uit te bouwen. Dit moet de openbare omroep in staat stellen om de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap beter te volgen en de toezichthouder de mogelijkheid bieden om het toezicht nog beter uit te voeren. 

Het rapport was het laatste rapport in het kader van de beheersovereenkomst 2007 - 2011 van de VRT.

Op 3 juli 2012 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement een hoorzitting met de VRT en de VRM over het jaarverslag van de VRT en het toezichtsrapport van de VRM. 

6.2. Toezicht werkingsjaar 2012

De VRT heeft een nieuwe beheersovereenkomst gesloten met de Vlaamse Gemeenschap, dit voor de periode 2012-2016.

In 2012 heeft de VRM reeds de voorbereidingen voor het rapport inzake het werkjaar 2012 aangevat. Samen met de VRT zijn de methodiek en bijhorende meetinstrumenten voor de opvolging van de doelstellingen afgesproken. Net zoals de voorgaande jaren worden, afhankelijk van de performantiemaatstaven, door de VRT zowel cijfergegevens als descriptieve passages overgemaakt. De cijfergegevens zijn zowel afkomstig van de PPM-studie (Portable People Meter) en CIM, als van de Studiedienst van de VRT. De cijfergegevens van de Studiedienst zullen door de VRM steekproefsgewijs worden getoetst aan controlegegevens.