9.3. Beslissingen genomen in het kader van een door de VRM gevoerde procedure op tegenspraak m.b.t. lokale radio-omroeporganisaties

1. Zaak VRM tegen VZW Antares - 2011/009

Op 29 december 2010 contacteert het BIPT de voorzitter van de betrokken radio-omroeporganisatie (Antares) om toegang te krijgen tot de zendinstallatie. Gelet op het feit dat de voorzitter zich niet kan vrijmaken voor het verlenen van de toegang wordt een afspraak gemaakt om de controle van de zendinstallatie op een latere datum vast te leggen. Het BIPT voert wel reeds een controle van de veldsterktemeting uit, het gemeten niveau bedraagt 109 dBµV. Bij de tweede controle op 5 januari 2011 blijkt dat deze gedaald is tot 102 dBµV.

Uit de niveaumetingen door het BIPT blijkt dat het vermogen van de radio-omroeporganisatie op 29 december 2010 ongeveer 450 Watt bedroeg.

De VRM beslist om radio Antares te waarschuwen voor het niet conform de zendvergunning uitzenden. Er wordt rekening gehouden met het feit dat Antares voor de eerste keer in een procedure betrokken is en dat er zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met deze radio-omroeporganisatie.

 

2. Zaak VRM tegen VZW intercity - 2011/010

Op de vergadering van 24 januari 2011 beslist de Algemene Kamer van de VRM om een procedure op tegenspraak te beginnen tegen radio Intercity (Waregem) wegens het niet-uitzenden. De toezichthouder liet de lokale radio weten dat ze tot 30 april 2011 de tijd had om de uitzendingen volwaardig op te starten.

Bij een nieuwe controle op 2 mei 2011 bleek dat radio Intercity opnieuw gebruikmaakte van de toegewezen zendmogelijkheden. Bijgevolg wordt de opgestarte procedure stopgezet.

 

3. Zaak VRM tegen VZW Radio Europe - 2011/011

Op de vergadering van 24 januari 2011 beslist de Algemene Kamer van de VRM om een procedure op tegenspraak te beginnen tegen radio Europe (Zwevegem) wegens het niet-uitzenden. De VRM liet de lokale radio weten dat ze tot 30 april 2011 de tijd had om de uitzendingen volwaardig op te starten.

Bij een nieuwe controle op 2 mei 2011 bleek dat radio Europe opnieuw gebruikmaakte van de toegewezen zendmogelijkheden. Bijgevolg wordt de opgestarte procedure stopgezet.

 

4. Zaak VRM tegen VZW Omega Zuid, niet-openbare radio, Stadsradio Halle - 2011/014

 Uit een onderzoeksrapport van het BIPT bleek dat:

  • Stadsradio Halle uitzond met een uitgangsvermogen van meer dan 50 Watt terwijl het maximaal toegelaten uitgangsvermogen van het zendtoestel 26 Watt bedroeg;
  • De instelling van de antenne stemt niet overeen met de zendvergunning;
  • Door de combinatie van deze twee factoren werd een intermodulatieproduct gecreëerd op een frequentie van de luchtvaartband. Dit betekent dat Stadsradio Halle ook aanwezig was op een frequentie van de luchtvaartband, wat zorgt voor een storing in diezelfde luchtvaartband.

Artikel 135 van het Mediadecreet stelt dat radio-omroeporganisaties een technische uitrusting moeten gebruiken die conform de wettelijke en decretale voorschriften is, en dat ze zich moeten houden aan de bepalingen van de zendvergunning.

Stadsradio Halle betwist de vaststellingen van het BIPT niet maar verwijst wel naar het feit dat de lokale radio-omroep technische problemen heeft gehad met de zendinstallatie.

De VRM besluit Stadsradio Hallo te waarschuwen voor de inbreuk op artikel 135 van het Mediadecreet. Bij het bepalen van de strafmaat wordt wel rekening gehouden met de verzachtende omstandigheden die de radio-omroeporganisatie in haar verweer aanvoert en het feit dat er zich de laatste jaren geen problemen hebben gesteld met Stadsradio Halle.

 

5. Zaak VRM tegen VZW Nieuwsradio - 2011/016

Met beslissing 2011/012 werd, als voorlopige maatregel, de zendvergunning van lokale radio Nieuwsradio (Moorslede) met onmiddellijke ingang geschorst.

Met een aangetekende brief van 7 juni 2011 werd het onderzoek ten gronde gestart.

In de beoordeling ten gronde beslist de algemene kamer van de VRM dat VZW Nieuwsradio een inbreuk heeft begaan op artikel 135 van het Mediadecreet. Dat artikel stelt onder meer dat de lokale radio-omroeporganisaties een  technische uitrusting dienen te gebruiken die conform de wettelijke en decretale voorschriften is. De lokale radio-omroeporganisaties dienen zich ook te houden aan de bepalingen van de zendvergunningen.

De VRM beslist om de zendvergunning van VZW Nieuwsradio te schorsen tot:

  • VZW Nieuwsradio een gewijzigde zendvergunning van de VRM ontvangt;

Of

  • VZW Nieuwsradio toestemming van de VRM krijgt om de uitzendingen te hervatten, nadat de omroeporganisatie bij aangetekende brief heeft gemeld dat zij opnieuw wenst uit te zenden van op haar huidige vergunde locatie.

6. Zaak VRM tegen VZW Euregio Media (Ping FM) - 2011/025

De VRM onderzocht het uitzendgedrag van lokale radio Ping FM (Lanaken). Uit het onderzoek bleek dat de zender tussen middernacht en 19u de programmatie van de Nederlandse landelijke radio-omroeporganisatie Radio 538 uitzond. Ping FM geeft in het verweer aan dat de programma's tegen betaling werden overgenomen. De VRM besluit daarop dat het tegen betaling overnemen van programma's van een andere radio-omroep een duidelijke vorm van samenwerking is.  Het Mediadecreet laat lokale radio-omroepen toe om samen te werken met andere radiozenders binnen de Vlaamse Gemeenschap. De VRM is echter van oordeel dat een dergelijke samenwerking niet is toegelaten wanneer het een samenwerking met een radio-omroep van buiten de Vlaamse Gemeenschap betreft.

Radio Ping FM bleek ook uit te zenden met een niet-vergunde zender en een niet-vergunde antenneconfiguratie.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de VRM rekening met de ernst van de inbreuken. 'Door het niet respecteren van de zendvergunning en het feitelijk toelaten aan een buitenlandse radio-omroeporganisatie om gedurende 19 uur per dag programma's in de Vlaamse Gemeenschap uit te zenden, zonder dat deze hier vergund is of over een frequentie beschikt, verstoort Ping FM ernstig de orde in het Vlaamse radiolandschap', zo besluit de VRM.

De Vlaamse Regulator voor de Media legt lokale radio Ping FM een geldboete van 1.000 euro op wegens ongeoorloofde samenwerking en het niet respecteren van de zendvergunning. Ping FM moet de samenwerking met de buitenlandse radio-omroep onverwijld stopzetten en de uitzendingen conformeren aan de zendvergunning.